Skip to content

Remeo oli mukana Ylen I love muovi -kampanjassa Lahden kaupungin yhtenä ympäristöhuollon yhteistyökumppanina. Meidän näkökulmastamme kampanja oli todella onnistunut, sillä Lahden seudun taloyhtiöt ovat heränneet kampanjan myötä siihen, että muovi on arvokas raaka-aine, joka pitää hyödyntää uudelleen materiaalina.

Remeo aloitti alkuvuodesta 2019 muovipakkausten erilliskeräyksen Lahden ja Hollolan alueen taloyhtiöille. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia, sillä taloyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita ottamaan tämän palvelun käyttöönsä. Suunnittelemme parhaillaan muovipakkausten erilliskeräyksen laajentamista myös Lahden ja Hollolan alueen omakotiasukkaille.

”Varsinkin I love muovi -kampanjan myötä kiinnostus on noussut hurjasti muovin kierrättämistä kohtaan. Yhteydenottoja ja tilauksia on tullut kymmeniä huhtikuun aikana”, sanoo yksikönpäällikkö Pasi Halttunen Remeo Oy:stä.

”Huolta joissakin taloyhtiöissä on aiheuttanut tilanpuute jätekatoksissa. Uudelle keräysastialle on kuitenkin mahdollista aina löytää tilaa tekemällä esimerkiksi muutoksia jätejakeiden astiamääriin tai tyhjennysväleihin. Tämän kaltainen neuvonta kuuluu nimenomaan meidän asiantuntemukseemme”, Halttunen korostaa.

Remeo on tukenut kampanjaa vahvasti mm. kampanjan viestien edelleen välittämisessä ja myös aivan konkreettisilla teoilla, kuten osallistumalla kampanjan aikana ympäristöhuollon yhtenä kumppanina Lahden kaupungille.

I love muovi -kampanja korosti lajittelun merkitystä, mikä on myös Remeo Oy:lle tärkeätä. Mietimme jatkuvasti teknisiä ja logistisia ratkaisuja siihen, miten jätteet hoidetaan tulevaisuudessa yhä tehokkaammin.

Kotitalouksille on kehitetty monilokeroratkaisu, joka helpottaa kierrätystä omalla pihalla. Ratkaisu on ollut vuosia käytössä mm. Vaasassa, Turussa ja Lappeenrannassa.

Takaisin listaukseen