Skip to content

Uuden jätelain myötä 1.7.2022 astuu voimaan erilliskeräysvaatimus. Lue muutoksen pääpiirteet, ja ota yhteyttä kiertotalouden ammattilaisiimme. Uudistetaan yhdessä yrityksenne jätehuolto erilliskeräysvaatimuksen mukaiseksi.

Jätelain uudistus

Kaikkia EU-maita velvoittava jätelaki uudistui jo heinäkuussa 2021. Jätelain uudistuksen käyttöönottoa ja asetusten soveltamista on porrastettu, ja seuraavaksi on vuorossa erilliskeräysvaatimus.

Jätelain uudistus velvoittaa kierrättämään entistä tehokkaammin yhdyskuntajätettä. Lain tavoitteet on kirjattu jo vuoteen 2035 asti. Yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää:

 • 55 % vuoteen 2025 mennessä
 • 60 % vuoteen 2030 mennessä
 • 65 % vuoteen 2035 mennessä

Erilliskeräys pähkinänkuoressa

Yksinkertaistettuna jätelain uudistuksen myötä heinäkuussa 2022, uusi jätelaki velvoittaa jätejakeiden erilliskeräyksen silloin, kun viikkokohtaiset jakeiden painorajat ylittyvät. Aikaisemmin tämä on ollut suositus, mutta heinäkuusta alkaen se ei ole enää vapaaehtoista.

Yrityksissä tulee erilliskerätä biojäte, mikäli sen viikkokohtainen painoraja 10 kg täyttyy. Käytännön arjessa vaatimus täyttyy jo silloin, kun työpaikalla on monta työntekijää, jotka juovat kahvia. Merkittävin erilliskerättävä jätejae on biojäte, mutta sen lisäksi tulee erilliskerätä:

 • kuitupakkaukset, jos määrä ylittää 5 kg/vk
 • muovipakkaukset, jos määrä ylittää 5 kg/vk
 • lasipakkaukset, jos määrä ylittää 2 kg/vk
 • metallipakkaukset ja pienmetalli, jos määrä ylittää 2 kg/vk

Kierrätys yrityksissä

Nyt viimeistään tulee uusia yrityksen jätehuolto, sillä käytännössä mikään yritys ei jää täysin jätelain uudistuksen ulkopuolelle. Kiertotalouden ammattilaisemme auttaa yrityksiä toteuttamaan ympäristöhuollon ratkaisut, jotka täyttävät erilliskeräysvaatimukset. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Kirjanpito ja raportointi yrityksissä

Myös jätekirjanpito ja raportointi muuttuu uudistuksen myötä. Jatkossa jätteistä on raportoitava tarkemmin, ja niistä on pidettävä kirjaa kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • jätteen määrä vuodessa on vähintään 100t
 • toiminta on luvanvaraista ympäristösuojelulain mukaan
 • toiminnasta syntyy POP-jätettä tai vaarallista jätettä
 • toiminta on ympäristösuojelulain mukaan luvanvaraista elintarviketeollisuuden toimintaa

Parannetaan yhdessä yrityksesi kierrätystä

Kierrätyksen suunnittelussa kiertotalouden asiantuntijamme suunnittelevat ja räätälöivät jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja tiloihin sopivat ympäristöhuollon ratkaisut. Jätehuoltokartoituksessa ja jätehuollon suunnittelussa huomioidaan sen toimivuus ja helppous asiakasyrityksen työntekijöiden ja toiminnan näkökulmasta. Mitä helpompaa kierrätys on, sitä enemmän sitä yleensä tehdään. Yrityksen taukotila on hyvä esimerkki tähän. Jos yrityksen taukotilassa lajittelu toimii hyvin, huolimatta siitä, että siellä voi olla pienet lajittelupisteet, yleensä myös muualla yrityksessä lajittelu toimii hyvin.

Lajittelun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös se, että sen tulee olla selkeää ja nopeaa. Remeolla jokaisessa jäteastiassamme on astiatarra, joka kertoo, mille jätejakeelle kyseinen astia on. Astiatarroissa on kuvan lisäksi listattuna mitä astiaan saa ja ei saa laittaa. Astiatarrat helpottavat työntekijöiden lajittelua, sillä niistä voi esimerkiksi nopeasti varmistaa, mihin astiaan jäte tulee lajitella.

Jätehuollon haasteet ja räätälöidyt ratkaisut

Toimivan jätehuollon haasteena voi olla asiakasyritysten tilanpuute. Hyvällä suunnittelulla ja jätehuollon kartoituksella haasteisiin löytyy kuitenkin toimivat ratkaisut jätehuollon tehokkaaseen toimintaan. Asiakaskohtaisesti mietitään esimerkiksi jätejakeiden määrän ja tyhjennystarpeiden mukaan, kuinka pitkä asiakkaan tyhjennysväli on ja kuinka suuria astioita yritys tarvitsee. Remeon erilaiset jäteastioista löytyy jokaiselle asiakkaallemme sopivat tuotteet.

Remeon tarjoamien palveluiden ja tuotteiden lisäksi asiakasyrityksen sisäinen viestintä kierrätyksestä ja yrityksen kierrätysasteesta on tärkeää. Yrityksen tulee perehdyttää työntekijänsä oikeaoppiseen lajitteluun sen onnistumiseksi. Yrityksessä lajittelun tulee olla jokaisen työntekijän arkipäiväinen asia, aina johtoryhmästä alempiin toimihenkilöihin. Yrityksissä tulee myös seurata talon sisäistä kierrätystä, ja tarvittaessa puuttua siihen ja perehdyttää työntekijöitä enemmän. Remeolla me tuotamme räätälöityjä lajittelukoulutuksia asiakkaillemme, mitä kannattaa hyödyntää kierrätyksen perehdytyksessä.

Jätepisteet yrityksissä

Jätehuoltokartoituksen lisäksi tehdään jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelman ja kartoituksen tarkoituksena on tehdä kierrätyksestä tehokasta ja esimerkiksi vähentää sekajätteen määrää, sillä sekajätteen määrä Suomessa on vieläkin liian suuri.

Jätehuoltosuunnitelmassa huomioidaan jätepisteiden käytettävyys ja toimivuus. Asiantuntijamme huomioivat muun muassa jätepisteen tai -huoneen merkinnät ja opasteet, kuten ulkopuolella oleva kyltti ja jätepisteen sisällä olevat merkinnät, joissa on lajitteluohjeet jätejakeille. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan tarpeiden mukaan myös astioiden paikat, sillä jätejakeiden tyhjennysrytmi voi vaihdella jakeittain. Usein sekajäte tyhjennetään useammin kuin muut jakeet, joten se sijoitetaan lähelle ovea.

Toimivan kierrätyksen mahdollistamiseksi suunnitelmassa huomioidaan myös logistisia seikkoja. Jätehuoneessa tai -pisteessä tulee olla iso ovi, jonka saa pysymään auki. Kynnyksiä ja portaita ei saa olla jätepisteessä, jotta sen käyttö ja tyhjennys on esteetöntä. Myös liiketunnistimella toimiva valaistus on hyvä ratkaisu yritysten jätepisteissä.

Kierrätys toimitiloissa

Toimitilojen kierrätyspisteet tulee suunnitella hyvin, sillä niissä voi olla usein tilanpuutehaasteita. Toimitilojen jätehuollon suunnittelussa huomioidaan, missä jätettä syntyy ja mihin jäteastiat tulee sijoittaa, jotta kierrätys on tehokasta ja toimivaa. Usein toimitiloissa tällaisia paikkoja ovat taukohuone ja kopiointihuone. Esimerkiksi kopiointihuoneen läheisyyteen sijoitetaan paperinkeräysastia ja tietoturva-astiat luottamuksellisten papereiden oikeanlaiseen hävitykseen.

Toimiva ratkaisu lajittelun edistämiseksi toimitilassa voi olla se, että jätepisteet ovat keskitettyjä eli jätepisteet sijoitellaan sinne, missä jäte syntyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erillisistä työhuoneista poistetaan omat jäteastiat, jolloin henkilöstön on vietävä jätteensä esimerkiksi taukohuoneen jätepisteeseen.

Kiertotalouden asiantuntijamme auttavat yritysasiakkaitamme jätehuollon edistämisessä erilliskeräysvaatimuksen mukaiseksi. Ota yhteyttä!

Takaisin listaukseen