Skip to content

Vuosi 2022 lähestyy loppuaan ja ennen loppuvuoden juhlia on hyvä hetki katsoa hieman taaksepäin. Kiertotalouden ja jäteasioiden parissa tapahtui monia muutoksia, mutta mitkä olivat niistä merkittävämmät? Entä mitä uutta Remeolla saatiin aikaan?

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa

Vuoden merkittävimpiä muutoksia alalla on varmastikin ollut uusi jätelaki. Se astui voimaan 1.7.2022. Uuden lainsäädännön mukaisesti yrityksen on järjestettävä jätteiden lajittelu silloin, kun jätteen määritellyt viikkokohtaiset määrät toteutuvat. Velvoite koskee yrityksiä ja muuta hallinto- ja palvelutoimintaa. Viikkokohtaiset määrät ovat vain muutamia kiloja, joten muutos koskee myös monia pieniä yrityksiä. Tällä hetkellä yritysten on siis lajiteltava biojäte, kuitupakkausjäte, muovipakkaukset, lasi, metalli, paperi, SER ja vaaralliset jätteet – kunhan jätettä kertyy tietty määrä viikossa.

Lain myötä kirjanpitovelvollisuus jätteistä koskettaa valtaosaa yrityksistä – nyt myös elintarvikkeiden jalostus- ja valmistusteollisuutta, kauppaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa. Jäteraporttien sisältövaatimuksiakin päivitettiin. Jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tiedot on raportoitava jatkossa tarkemmin, kuten myös jätteen tyyppi ja laatu. Lisäksi jätteiden kuljetusten valvontaa ja seurantaa haluttiin parantaa. Tähän tulee avuksi uusi rekisteri jätekuljetusten siirtoasiakirjojen tiedoista. Nämä muutokset tulevat voimaan kuitenkin vasta 1.1.2023.

Muita lakimuutoksia kiertotaloutta edistämään

Syyskuussa astui voimaan muutos myös betonimurskeen osalta. Jatkossa sitä ei enää automaattisesti luokitella jätteeksi. Asetus sisältää kuitenkin säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista. Myös tietyt laatuvaatimukset on määritelty.

Orgaanisten kierrätysravinteidenkin markkinoita päätettiin edistää tänä vuonna. Sen myötä heinäkuussa tuli voimaan uusi lannoitelaki. Näin kriteerit täyttävä jäteperäinen lannoitevalmiste ei ole enää jätettä, vaan sillä voi olla CE-merkintä tiettyjen vaatimusten täyttyessä.

Maaliskuussa hyväksyttiin uusi Valtakunnallinen jätesuunnitelma, joka on voimassa vuoteen 2027. Siinä määritellään Suomen valtion tavoitteet jätteen synnyn ehkäisylle ja jätehuollolle sekä toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Myös Remeon toiminnan kannalta olennainen rakennusjäte on mainittu: rakentamisen jätemäärää pyritään yhä vähentämään. Sitä tulisi hyödyntää materiaalina vähintään 70 %. Rakentamisen jätteiden laadukasta hyödyntämistä lisätään ylipäätään valvotusti, riskit huomioon ottaen.

Ratkaisuja muoviongelmaan tulossa

Helmikuussa YK:n ympäristökokouksessa vietettiin historiallista päivää, kun YK:n jäsenmaat päättivät aloittaa neuvottelut kansainvälisestä muovisopimuksesta. Sopimuksen pitäisi olla valmiina vuonna 2024. Sopimuksessa painotetaan globaaleja velvoitteita ja sen tulisi olla laillisesti pätevä. Tarkoitus on myös, että se kattaa koko muovin elinkaaren ja koskee muoviongelmia kaikkialla ympäristössä. Huomioita aiotaan kiinnittää myös muovin kestävään kulutukseen ja tuotantoon sekä kiertotalouden edistämiseen.

Uusia tuulia Remeolla

Remeon osaltakin tapahtui suuria muutoksia: esimerkiksi entinen Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyi Remeon omistukseen. Käytännössä se tarkoittaa, että yritys on nyt Suomen markkinajohtaja rakennusjätteen käsittelyssä. Tavoitetta tukee se, että Remeo on myös sitoutunut tämän vuoden aikana rakentamisen Green Deal -sopimukseen. Tulevaisuuden suunnitelmien osalta yritys on pääyhteistyökumppanina Vantaan Energian aktiivihiililaitoshankkeessa.

Vuonna 2022 on siis tapahtunut isoja asioita, niin Remeolla kuin Suomessakin – ja myös globaalisti jäteasioiden parissa. Toivotamme kaikille rauhallista loppuvuotta ja positiivisia muutoksia ensi vuodelle!

 

Kirjoittaja: Katja Vaulio on ympäristöalan asiantuntija, kirjailija ja vastuullisen matkailun
ammattilainen. Hänen intohimonaan on maailman parantaminen. Lue lisää: www.katjavaulio.com

Takaisin listaukseen