Skip to content

Ata Gearsin alkuperäinen nimi oli Tampereen Autotarvike, ja se perustettiin vuonna 1937. Alun perin yritys toimi Tampereen keskustassa lähellä Nokia-areenaa. Toisen maailmansodan aikana yritys valmisti granaatteja (esim. autovaraosia ja ammuksia), ja toiminta siirtyi Aitolahdentien varrelle. Sittemmin Atalan kaupunginosa sai nimensä yrityksen tehtaan ja toiminnan mukaan. Ata Gears on perheomisteinen suomalainen yritys, joka on omalla alallaan yksi maailman suurimmista yrityksistä, erikoistuen kaarevahampaisiin kartiohammaspyöriin. Atalan tehtaan lisäksi yrityksellä on materiaalivarasto Pälkäneellä ja toinen tehdas Leinolassa Ata Gearsilla on noin 140 työntekijää, ja viime vuoden liikevaihto oli 34 milj. euroa, ja arvioiden mukaan liikevaihto tulee kasvamaan 37 milj. euroon tänä vuonna.

Uusi kumppani jätehuoltoon

Viime lokakuussa Ata Gears aloitti yhteistyön Remeon kanssa. Ata Gearsin hankintapäällikkö Juha Juntunen kertoo, että yhteistyökumppanin vaihtaminen johtui siitä, että Ata Gears oli ollut pitkään edellisen toimijan asiakkaana, mutta he eivät panostaneet riittävästi jätehuollon kehittämiseen. Yrityksessä koettiin, että oli aika vaihtaa kumppania, jotta ympäristöhuoltoa voitaisiin kehittää. Ata Gears uskoi, että kumppanin vaihto toisi mukanaan myös uusia ratkaisuja.

Yhteistyön alussa huomattiin jätehuollon ongelmat Ata Gearsilla ja tavoitteena oli parantaa erilliskeräystä, optimoida sisäkeräystä ja vähentää sekajätteen määrää. Ata Gearsilla oli tarpeita, joihin he eivät olleet saaneet riittävästi vastakaikua aiemmalta kumppaniltaan. Myös energiajäte oli päätynyt sekajätteeseen, mikä ei ollut taloudellisesti eikä kierrätyksen kannalta järkevää, Remeon Head of Sales Pete Harju sanoo.

Ata Gearsin tavoitteena on kehittää vastuullisuuttaan ja vähentää jätteen määrää. He seuraavat myös hiilijalanjälkeään. Remeo tarjoaa Ata Gearsille kokonaisvaltaisen jätehuollon, lukuun ottamatta metalleja. Laajan perusjätehuollon lisäksi mm. imuauto- ja tietosuojapalvelut sekä vaarallisten aineiden jätehuollon. Ata Gearsin tarpeet jätehuollolle eivät ole kovinkaan tavanomaisia ja osa syntyvistä jätteistä on myös hyvin poikkeuksellisia. Ata Gearsin toimintaympäristö on vaativa ja tarpeet laajat, joten työturvallisuus tulee huomioida erityisen hyvin sekä asiantuntijapalvelut ovat arkipäivää.

Yhteistyö ja tavoitteet jätehuollon tulevaisuudelle

Jo alussa oli selkeää, että tavoitteena on laskea jätehuollon kustannuksia ja nostaa kierrätysastetta parantamalla lajittelua. Pete Harju kertoo, että tämä vastaa myös Remeon tavoitteita. Nostamalla kierrätysastetta vähennämme C02 päästöjä ja lisäksi saamme entistä enemmän laadukkaita uusioraaka-aineita teollisuuden hyödynnettäväksi. Yhteistyöllä haluttiin luoda sellainen malli, jossa yhteistyö jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.

Jätehuollon erilliskeräystä on parannettu muun muassa kuitupakkausten ja muovimateriaalien osalta. Ata Gears on myös saanut paremmat ja yhtenäisemmät ohjeet lajitteluun sekä henkilöstölle on myös pidetty lajittelukoulutukset. Optimoimme jätehuollon keräys-, kuljetus- ja käsittelytavat jätelajeittain, jotta jätehuolto olisi mahdollisimman kustannustehokasta ja toimivaa. Tavoitteena on, että jätehuolto olisi rytmien osalta automaattista mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyö Remeon kanssa on sujunut hyvin, vaikka tyhjennysvälit ovat vielä hieman hakeneet rytmiänsä Yleisesti ottaen vaihdos on sujunut melko kivuttomasti, vaikka muutoksista yleensä aiheutuu joitain ongelmia kertoo Juha Juntunen.

Ata Gearsin tyytyväisyys Remeoon perustuu avoimeen keskusteluun sekä tarpeiden ja tavoitteiden selkeään kommunikointiin. On tärkeää tietää yrityksen ja henkilöiden tarpeet ja odotukset, jotta voidaan luoda parhaat mahdolliset ratkaisut.

Ata Gearsin tavoitteena on varmistaa, että työpaikka on turvallinen paikka työskennellä ja välttää riskejä altistumiselle ja muille vaaroille. He pyrkivät täyttämään ja jopa ylittämään standardit ja tavoitteet. Jätehuollon tavoitteena on parantaa kierrätystä ja erilliskeräystä.

Ata Gears pähkinänkuoressa

  • Suomalainen perheomisteinen yritys.
  • Perustettu vuonna 1937.
  • Työntekijöitä noin 140.
  • Vuonna 2022 liikevaihto 34 milj. €.
  • Lue lisää https://www.atagears.fi/

Kuvassa Ata Gearsin hankintapäällikkö Juha Juntunen ja Remeon Head of Sales Pete Harju.

 

Haluatko nostaa oman organisaatiosi kierrätysastetta? Ota yhteyttä!

Ata Gears Oy