Ympäristö­tietopankki

Suomessa tuotettiin vuonna 2014 jätettä 482 kg per asukas. Kaatopaikalle tästä määrästä kuljetettiin noin 82 kg asukasta kohden. EU-maiden vastaava keskiarvo kaatopaikkajätteen osalta on noin 133 kg asukasta kohden, mutta erot maiden välillä ovat suuret. Esimerkiksi Ruotsissa kaatopaikkajätettä kertyy vain reilu 4 kg asukasta kohden.

Vuonna 2014 Suomessa poltettiin 50 % yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä ja materiaalina kierrätettiin 18 % (poislukien kompostointi), mikä on vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2010.

Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys ovat vaivattomia ja kustannustehokkaita keinoja vähentää ympäristökuormitusta. Jätteiden hyötykäytöllä pystytään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, joiden tuotanto itsessään kuormittaa osaltaan ympäristöä.

 

Jätteiden etusijajärjestys

Euroopassa jätehuoltoa ohjaa viisiportainen jätteiden etusijajärjestys. Ensisijainen keino on ehkäistä jätteen syntyä. Toisena vaihtoehtona on uudelleenkäyttö ja kolmantena materiaalihyötykäyttö. Neljänneksi paras vaihtoehto on hyödyntää jäte energiana. Vasta viimeisenä keinona on jätteen kaatopaikkasijoitus. Jätteiden etusijajärjestyksen lisäksi jätehuoltoa ohjaa jätelaki, joka uusittiin vuonna 2012. Paikallistasolla toimintaa ohjaavat yksityiskohtaiset jätehuoltomääräykset.

 

Käytännön keinoja jätehierarkian toteuttamiseen

Tarvitsetko aina uutta?

  • Mieti, tarvitsetko uutta, vai pärjäisitkö vanhalla

 
Ostaisitko käytettynä?

  • Ennen ostamista, mieti löytäisitkö tavaran käytettynä esimerkiksi tuttavilta tai kirpputoreilta.

 
Voisiko rikkinäisen korjauttaa?

  • Korjauta tavarat ja tuotteet, älä heti osta uutta.

 
Tarvitsetko kertakäyttötuotteita?

  • Vältä kertakäyttötuotteita.

 
Laita tavara kiertämään!

  • "Toisen jäte on toisen aarre" – laita tavara kiertämään!

 
Suosi ympäristöystävällisiä tuotteita!

  • Valitse ympäristömerkittyjä tuotteita.

 
Lajittele jätteesi mahdollisuuksien mukaan.

  • Kerrostalojen jätekatoksissa on lajitteluastioita, omakotiasukkailla on alueesta riippuen mahdollisuus lajitella joko omaan lajitteluastiaan (QuattroSelect) tai viedä lähimpään aluekeräyspisteeseen.

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä