Skip to content

Uusimman jätelakityöryhmän työ on päättynyt. Jätelakia on päivitetty viime vuosina tiheästi kehittyvässä toimintaympäristössä. Tuorein työryhmä asetettiin päivittämään Suomen jätelainsäädäntö uusittujen EU-jätedirektiivien mukaiseksi.

Jätelainsäädännön tulisi vauhdittaa kiertotaloutta ja nostaa Suomen kierrätysaste Euroopan unionin vaatimalle tasolle – kustannustehokkaasti ja markkinoiden uusia ratkaisuja hyödyntäen. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry katsoo, että kiertotaloutta edistetään parantamalla liiketoimintamahdollisuuksia ja valjastamalla kaikki kierrätystä edistävät keinot käyttöön.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kertoo uusimmassa tiedotteessaan jätelain uudistamisesta jätelakityöryhmän työn päätyttyä.

Tiedotteessa todetaan mm. että laajapohjainen työryhmä ei onnistunut riittävästi tavoitteessaan uudistaa lainsäädäntöä kiertotaloutta vahvistavaksi, vaan keskittyi turvaamaan kuntien pitkäikäistä yksinoikeutta yhdyskuntajätehuollossa. Työryhmän ehdotuksista onkin jätetty lukuisia eriäviä mielipiteitä.

”Kuten Ympäristöteollisuus ja palvelut ry:n toiminnanjohtaja Otto Lehtipuu toteaa, on sääli, että ehdotuksessa halutaan rajoittaa jätehuollon asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, sillä uudet ratkaisut, digitalisaatio ja eri yritysten palveluvalikoimat vauhdittavat kiertotaloutta. Meillä ympäristöhuoltoalan yrityksillä on vahva tahto toteuttaa kiertotaloutta kehittämällä jatkuvasti uusia ratkaisuja, kuten suunnitteilla olevan uuden kierrätyslaitoksemme kaltaiset hankkeet. Rakennusteollisuuden sekä kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleille suunniteltu kierrätyslaitoksemme edistää valmistuessaan merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa”, sanoo Remeo Oy:n toimitusjohtaja Johan Mild.

Lue YTP:n tiedote kokonaisuudessaan täältä: https://ytpliitto.fi/jatelain-uudistaminen-jattaa-toivomisen-varaa/

Takaisin listaukseen