Skip to content

Euroopan mittakaavassa merkittävän ja innovatiivisen kierrätyslaitoksen rakentaminen vaatii yhteistyötä, erilaisten vahvuuksien ja kykyjen hyödyntämistä sekä jatkuvaa keskustelua eri tiimien kesken. Remeo Oy:n ja laitetoimittaja Stadler Anlagenbau GmbH:n yhteistyön tuloksena syntyy uudenlainen ja luovia ratkaisuja hyödyntävä kierrätyslaitos.

Vantaalle rakentuvan kierrätyslaitoksen suunnittelu etenee ripeästi. Stadlerin insinöörit ahkeroivat työpöytiensä ääressä Altshausenissa Etelä-Saksassa tiiviissä yhteistyössä Remeo Oy:n ja ZenRoboticsin asiantuntijoiden kanssa. Suomen uuden lainsäädännön mukaisiin tiukkoihin teknologia- ja ympäristövaatimuksiin paneudutaan tarkkojen laskelmien, prosessikaavioiden ja huolellisen suunnittelun avulla. 

”Parhaiden ratkaisujen löytäminen on ollut kohtalaisen pitkä prosessi”, Stadlerin myynti-insinööri Nikolaus Hofmann kertoo.

Nikolaus Hofmann

”Vantaan ainutlaatuisen laitoksen rakentamiseen käytetään muun muassa 60 kilometriä kaapeleita, 462 000 kiloa teräksisiä tukipalkkeja ja 200 metriä portaita”, Nikolaus Hofmann toteaa.

Puolitoista vuotta ensimmäisen yhteydenoton jälkeen Remeo ja Stadler ovat tehneet paljon kehitystyötä yhdessä, toistensa vahvuuksia hyödyntäen. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa loppuvuodesta 2021 käynnistyvän laitoksen kaikkien osien mahdollisimman tehokas yhteistoiminta jo suunnittelupöydällä. 

”Järjestelmien ja konseptien kehittäminen on edennyt kokouksia, puheluita ja yhteisiä aivoriihisessioita hyödyntäen. Meillä taitaa olla työn alla suunnitelmaversio 12”, Stadlerin myyntijohtaja Jürgen Berger lisää hymyillen. 

Kierrätysalan innovatiivinen markkinajohtaja

Remeo Oy:n saksalainen yhteistyökumppani Stadler on perheyhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on suunnitella, valmistaa ja rakentaa jätteenkierrätyslaitoksia, jotka toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. 

Stadler asemoi itsensä alan markkina- ja teknologiajohtajaksi. Yrityksellä on 450 työntekijää, myyntikonttoreita ympäri maailmaa sekä kolme tuotantolaitosta Euroopassa. 

”Panostamme paljon tutkimukseen. Jatkuva innovointi on meille keskeinen toimintatapa”, yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Willi Stadler sanoo. 

Yrityksen 225-vuotinen historia kertoo yrityksen vankasta saksalaisesta koneenrakennusosaamisesta yhdistettynä jatkuvaan tuoteportfolion kehittämiseen. 

”Olemme todella iloisia saadessamme olla mukana näin innovatiivisessa ja kunnianhimoisessa yhteistyöprojektissa”, Stadler korostaa.

Willi Stadler

”Yhteistyö Remeo Oy:n kanssa on tiivis ja luova prosessi, vaikka koronakaranteenit ovatkin vaikeuttaneet henkilökohtaisia tapaamisia. Tiimien kemiat toimivat hyvin yhteen”, toimitusjohtaja Willi Stadler kertoo.

Päivälleen sovitussa aikataulussa

Remeo Oy:n kierrätyslaitos on Euroopan mittakaavassa suuri, uusinta tekniikkaa hyödyntävä hanke, jossa on paljon paikallisiin olosuhteisiin räätälöityjä ratkaisuja. Yritykselle, joka pyrkii olemaan kehityksen kärjessä, hanke on täydellinen tilaisuus testata, kehittää ja hyödyntää omaa, ainutlaatuista osaamistaan. 

”Taistelimme kovasti saadaksemme projektin ja olemme todella tyytyväisiä, että meidät valittiin Remeo Oy:n kumppaniksi”, Berger toteaa. 

”Toimitamme aina sen, mitä lupaamme ja päivälleen sovitussa aikataulussa. Ilman toimitusvarmuutta meillä ei olisi yli 200 vuoden historiaa”, Willi Stadler painottaa. 

Ensimmäinen laatuaan maailmassa

Jokainen Stadlerin toimittama laitos on erilainen, vaikka monissa hyödynnetäänkin samoja teknisiä ratkaisuja. Esimerkiksi erot laitosrakennuksissa, materiaalivirtojen määrissä sekä logistissa vaatimuksissa tulee ottaa huomioon suunnitteluprosessissa. Suunnittelu kestää vuodesta kahteen. 

”Kaikki alkaa asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä sekä prosessikaavion piirtämisestä, jossa kuvataan sisään tulevat materiaalivirrat”, Berger kuvailee. 

Tiiviin yhteistyön tuloksena syntyvä yhteinen ymmärrys on kriittinen tekijä onnistumisen kannalta. Erityisen tärkeää se on Vantaan hankkeessa, jossa yhdistetään kaksi laitosta: rakennus- ja purkujätteen kierrätyslaitos sekä kaupan ja teollisuuden jätteen käsittelyyn erikoistunut linjasto. 

”Suunnittelussa lähdettiin liikkeelle peruselementeistä, koska Vantaan laitos on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Sitä ei rakenneta jo 200 kertaan käytetyille valmiille ratkaisuille”,  Stadler ja Hoffman korostavat.  

Insinöörien millintarkka taidonnäyte  

Remeo ja Stadler tekivät yhdessä useita alustavia laitoksen pohjapiirroksia ja toimintasuunnitelmia. Niiden perusteella valitut lopulliset ratkaisut siirtyivät Stadlerin suunnitteluosaston huomaan, jossa kahdeksan insinööriä huolehtii yksityiskohtien viimeistelystä. 

”Lopullisen suunnitelman hiominen vaati paljon pitkiä työpäiviä ja joitakin öitä työn loppuvaiheessa. Se oli vaativa prosessi”, Hofmann sanoo.  

Laitoshanke edellyttää äärimmäisen tarkkoja laskelmia pienimpiä yksityiskohtia myöten. 

”Laitteiden yhteensovittamisella on suuri merkitys tehokkuuteen. Pienetkin erot kasvavat merkittäviksi, kun puhutaan tuhansista liittymäkohdista”, Stadlerin Bottropin-toimipisteessä työskentelevä Hoffman kertoo.  

Rakennus- ja purkujätteen lajittelu ja käsittely on vaativaa, joten kaikki suunnittelu tehdään alusta asti itse. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaaleja kuljettaviin liukuhihnoihin ja eri järjestelmien välisiin rajapintoihin. 

Kiertotalouden eturintamassa

Ympäri maailmaa toimittamiensa kierrätyslaitosten kautta Stadlerilla on laaja kokemus eri maiden kiertotalouden hyödyntämisasteesta sekä alan kehitysnäkymistä.

”Nykyään kaikki puhuvat kiertotaloudesta. Kaikkialla tiedetään, että puheet eivät enää riitä vaan tarvitaan tekoja”, Stadler toteaa. 

Esimerkiksi Suomen uudet kaupan ja teollisuuden jätejakeiden (C&I) sekä rakennus- ja purkujätteiden (C&D) kierrätysmääräykset ovat merkki siitä, että ilmaston lämpeneminen otetaan vakavasti. 

”Saksa, Pohjois-Eurooppa ja Skandinavia ovat kiertotalouden eturintamassa. Uskon, että tiukempia säännöksiä ja toimia on tulossa pienellä viiveellä myös moneen muuhun maahan, jolloin myös laitteistot kaipaavat parannusta”, Berger pohtii. 

Myös toimitusjohtaja Stadler korostaa, että yksilöiden ja yritysten täytyy ottaa uusia, rohkeita askelia kamppailussa ilmaston lämpenemistä vastaan. ”Remeo Oy:n ja Stadlerin yhteistyö rakentuu erinomaisten tuotteiden ja olemassa olevien markkinoiden päälle.” 

Syväsuunnittelua ja innostusta 

Yhteistyökumppanina Stadlerin rooli on kehittää oikeat koneet ja löytää niille parhaat prosessit Remeo Oy:n kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi Stadlerilla on sukellettu aiempaa syvemmälle suunnitteluprosessiin. 

”Saksaksi sanomme, että tämä on meille Leuchtturm Projekt eli kiinnostava ja strategisesti tärkeä majakkaprojekti”, Berger, Hofmann ja Stadler sanovat. 

Kun suunnitelmat siirtyvät tuotantoon ja asennus Vantaalla alkaa, lähes kaikki Stadlerin 450 työntekijää ovat olleet tekemisissä hankkeen kanssa jollain tavalla. 

”Asennusvaiheessa insinöörejämme ja muita työntekijöitämme työskentelee Vantaalla melkein kahdeksan kuukautta. He odottavat sitä jo innolla”, Berger kertoo. 

Saksassa koko projektin lankoja käsissään pitävä projektipäällikkö David Plewa on täynnä intoa hankkeen tuomista uusista haasteista. Hänen myös kerrotaan hymyilevän koko ajan. 

”Meistä kaikista on todella jännittävää ja innostavaa nähdä kaikkien palasten loksahtavan kohdalleen, ja laitoksen alkavan muotoutua konkreettisesti”, toimitusjohtaja Stadler tiivistää.

Jürgen Berger

”Saksalaisen sanonnan mukaan huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu takaa nopean valmistuksen ja asennuksen”, Jürgen Berger and David Plewa sanovat.

TEKSTI Sarri Kukkonen | KUVAT Stadler

Takaisin listaukseen