Skip to content

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään sunnuntaina 28.4. Me Remeo Oy:ssä vietämme päivää jo perjantaina 26.4. Teemaksi tälle vuodelle olemme valinneet ”Estä silmätapaturmat!”.

Haluamme jatkossakin ehkäistä silmävahingot yrityksessämme. Yksiköissämme kannustetaan kuljettajia suojalasien käyttöön sekä tutustumaan silmävahinkojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Huolehdimme, että jokaisessa yksikössä on tarjolla riittävä määrä suojalaseja niitä haluaville. Suojalasien lisäksi varmistamme, että yksiköissä ja jokaisessa Remeo Oy:n autossa on silmänhuuhdetta nopeasti saatavilla.

Ohjeet silmävamman sattuessa

  • Riippumatta silmävamman vakavuudesta ja aiheuttajasta aloita ensiapu vedellä tai silmähuuhteella
  • Käytä aina mieluiten puhdasta vettä, mikäli sitä on saatavilla
  • Huuhtele vähintään 15 minuutin ajan
  • Hakeudu välittömästi hoitoon ensiavun jälkeen – viattomaltakin näyttävä silmävamma voi olla vakava
  • Käsiteltäessä kemikaaleja, tutustu aina ennalta käyttöturvallisuustiedotteeseen, josta löydät ensiapuohjeet
  • Mikäli kemikaalia roiskahtaa silmääsi ota hoitoon lähtiessäsi mukaan kemikaalin käyttöturvallisuustiedote
  • HUOM! Mikäli kyseessä on syövyttävä aine, silmää suositellaan huuhtelemaan vähintään 30 minuutin ajan

Kannustamme henkilökuntaamme tekemään turvallisuushavaintoja niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Mitä enemmän havainnoimme, sitä lähemmäksi pääsemme Nolla tapaturmaa -tavoitetta!

Lue lisää sivuiltamme siitä, miten tärkeänä pidämme työturvallisuutta!

Takaisin listaukseen