Skip to content

Sitran järjestämä The World Circular Economy Forum 2023 järjestettiin toukokuun lopussa Helsingissä. Esityksiä on yhä mahdollista kuunnella myös Youtuben kautta. Tämän vuoden WCEF esitteli kiertotalouden uusia näkökulmia ja suuntia maailmanlaajuisesti. Missä olemme ja mihin meidän pitäisi päästä?

Lineaarisesta mallista kohti kiertotaloutta

Tapahtumassa käsiteltiin erilaisia kiertotalouden teemoja, kuten taloutta ja kuluttajien roolia kiertotaloudessa. Yrityksiä tarkasteltiin ympäristövaikutusten näkökulmasta ja kuinka yritysten tulisi mitata niitä saadakseen merkittäviä muutoksia aikaan. Yrityksillä pitäisi olla myös tavoitteita kiertotalouden edistämistä ja biodiversiteetin säilytystä varten – tämä onkin seuraava askel vastuullisuustyössä. Kiertotalous tarvitsee siis omat tiekarttansa, joita noudatetaan käytännön työssä.

Yhteiskuntamme ovat tällä hetkellä lineaarisen mallin mukaisia: toiminta perustuu kuluttamiseen ja kertakäyttöisyyteen. EU:ssa kulutus on vain kasvamassa. Vuosikausia meitä on kehotettu ostamaan ja pitämään talouden rattaat pyörimässä. Tämä kehitys ei kuitenkaan voi jatkua, ei edes talouden nimissä. WCEF haastaakin ihmisiä ja yhteiskuntia miettimään, minkälaiset arvot meitä ohjaavat? Tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti, mutta passiivisesti kestävyyteen. Omia valintoja ohjaavat ensisijaisesti turvallisuus ja talous, mutta tämä ei ole tulevaisuuden näkökulmasta enää riittävää.

 

Rakentaminen, liikkuminen ja kuluttajatavarat ovat ydinongelmiamme

Mielenkiintoisia aiheita olivat erityisesti rakentamisen rooli kiertotaloudessa sekä vihreä energia. Maailman väestöluku kasvaa yhä kovaa vauhtia ja siirtyminen vihreään energiaan vaatii uudenlaisia raaka-aineita, kuten mineraaleja sekä metalleja. Kestävyydessä on siis selkeitä haasteita, mutta ne vaativat ensisijaisesti uudenlaisten toimintojen ja kierrätyksen kehittämistä. Erityisesti kaivosteollisuus tarvitsee uusia, kestävämpiä toimintatapoja. Kaivosteollisuus ja rakentaminen on nostettu esiin, sillä ne tuottavat suurimmat jätemäärät kaikista toimialoista. Niinpä niiden kehittämiseen täytyy panostaa muita enemmän.

Rakentaminen aiheuttaa tällä hetkellä 40 % maailman hiilidioksidipäästöistä ja luku on kasvamaan päin. WCEF korosti, että kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan tämänkin ongelman ratkaisemiseksi. Hyvin toimiva kiertotalous vähentää rakentamisen vaikutuksia ja resurssien käyttöä, joka on tällä hetkellä hyvin epätehokasta. Asian korjaamiseksi on pyrittävä kohti matalahiilistä rakentamista, joka huomioi paremmin koko rakentamisen elinkaaren. Talojen on tulevaisuudessa oltava muunneltavia ja myös materiaalitoreihin on panostettava. Lisäksi globaalisti on huomioitava, että rakentaminen ja sen tarpeet ovat erilaisia pohjoisessa ja etelässä.

Jotta rakentamisen kiertotalous etenisi riittävän tehokkaasti, tarvitsemme erityisesti toimivaa lainsäädäntöä. Sen avulla voidaan säädellä hiilijalanjälkeä. Myös materiaalitehokkuutta on parannettava ja huomioitava ylipäätään koko infra rakennuksia suunniteltaessa. Hankintaa on ohjattava tekemään oikeanlaisia valintoja.

Kiertotalous huomioi koko yhteiskunnan

Myös ruuantuotantoon ja metsien hoitoon saatiin uusia ideoita. Vaateteollisuuden ongelmia on nostettu viime vuosina enenevissä määrissä esiin. WCEF käsitteli tätäkin aihetta. Edessä on kuitenkin paljon työtä, ennen kuin halvasta pikamuodin kuluttamisesta päästään kohti kestäviä tekstiilejä. Huomiota sai myös elektroniikan kierrätys, jossa on yhä paljon ongelmia. Tarvitsemme globaaleja toimitusketjuja ja kiertotaloutta, jotta kaikki elektroniikan arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Mielenkiintoisia näkökulmia saatiin vaikkapa vetyyn, joka on tulevaisuuden merkittävämpiä energialähteitä. Myös yhtä aikamme suurinta ympäristöhaastetta, muovia, käsiteltiin viimeisenä päivänä. Näkökulmana oli globaalin sopimuksen aikaansaaminen, joka säätelee tiukasti muovin käyttöä ja kierrätystä. YK onkin tekemässä laillisesti sitovaa kansainvälistä muovisopimusta.

Sitran tämän vuoden kiertotalousfoorumin sisältö oli hyvin monipuolinen ja kansainvälinen. Alan konkarikin saa sen myötä uutta tietoa ja innostusta. Tapahtuma järjestetään joka vuosi, joten toivottavasti ensi vuonna tarkistetaan taas, miten kiertotalouden kentällä on maailmanlaajuisesti edistytty!

Kirjoittaja: Katja Vaulio on ympäristöalan asiantuntija, kirjailija ja vastuullisen matkailun ammattilainen. Hänen intohimonaan on maailman parantaminen. Lue lisää: www.katjavaulio.com

Takaisin listaukseen