Skip to content

Remeon ja Facebookin tietosuojainformaatio

Tämä tietosuojainformaatio koskee Remeo Oy:n (jäljempänä ”Remeo”) Facebook -yhteisösivuja, Facebookin seurantapikseliä ja Facebookin viestipalveluita. Tätä tietosuojainformaatiota sovelletaan silloin, jos tykkäät  Remeon Facebook-sivusta tai liityt Remeon Facebook-yhteisön jäseneksi tai faniksi tai keskustelet Remeon toimipaikan tai brändin kanssa viestipalveluissa.

Remeo käsittelee yhteisösivustojen ja viestipalveluiden kautta saatuja henkilötietoja ainoastaan Remeon omiin tarkoituksiin, kuten uusista tuotteista, palveluista tai tarjouksista viestimiseksi, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseksi, palautteen vastaanottamiseksi, mainonnan ostamiseksi Facebookilta, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden mittaamiseksi tai Facebookissa tapahtuvaan asiakaspalveluun.

Remeo saa tietoonsa vain Facebookille ilmoitetun rekisteröidyn nimen sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot.

Remeo ei siirrä tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, jolla olisi sinulle rekisteröitynä oikeusvaikutuksia. Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Voit myös pyytää viestipalvelussa käydyn keskustelun poistettavaksi.

Rekisterinpitäjä

Meta Platforms Ireland Limited (“Facebook”) ja Remeo ovat yhteisrekisterinpitäjiä Facebookin fani- ja yhteisösivujen, seurantapikselin sekä viestipalveluiden osalta, soveltuvin osin. Yhteisrekisterinpitäjyyden ja tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot löytyvät Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook käsittelee tietoja tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Tietosuojakäytännöissä on kerrottu muun muassa rekisteröidyn oikeuksista ja Facebookin oikeusperusteista henkilötietojen käsittelemiseksi. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvasta sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Sinulla on mahdollisuus hallinnoida tietosuoja-asetuksiasi Facebookissa. Remeo vastaa viestien sisältöjen käsittelystä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Menettelyistä rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi saat lisätietoa Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy. Remeo ja Facebook ovat sopineet, että Facebook vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta yhteiskäsittelyn jälkeen.

Mikäli sinulla on kysyttävää Remeon suorittamasta henkilötietojen käsittelystä, olethan yhteydessä Remeon tietosuojainformaatiossa kerrottuun rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.

Tietosuojalauseke on päivitetty 10.8.2022.