Skip to content

”Jäte ei ole enää negatiivinen asia, se on vaan hetkellisesti ei hyödynnettävissä oleva materiaali, kunnes joku ottaa sen hyödynnettäväksi”, kertoo toimitusjohtajamme Johan Mild.

Moderni, älyynpohjautuva jätteenkäsittely teknologia

Me Remeolla olemme jo vuosia sitten lähteneet kehittämään teknologiaa, jossa teoriassa yksi kone lajittelee kaikki jätejakeet. Vuonna 2021 auennut Euroopan modernein kierrätyslaitoksemme lajittelee kaupan ja teollisuuden sekä rakennuksilta ja purusta syntyviä jätteitä. Käytännössä laitoksen teknologia mahdollistaa nyt jo sen, että suurimman osan rakennusjätteestä sekä kaupan ja teollisuuden jätteistä voi laittaa samaan keräysastiaan. Kannustamme aina ensisijaisesti syntypaikkaljitteluun ja kaikkia jätteitä ei kannata lajitella samalle lavalla. Esimerkiksi biojätteen keräämme erikseen, sillä muiden jätteiden seassa se tekee muista jakeista kierrätyskelvottomia.

Kierrätyslaitos

Rakennusjätteet voidaan kerätä melkeinpä poikkeuksetta yhdelle lavalle. Älyteknologia pystyy skannaamaan jätteet, tunnistamaan eri materiaalit ja lajitella ne oikein omiin paikkoihinsa. Kierrätyslaitoksellamme on kaksi pitkää ja suoraa linjastoa, jossa robotit lajittelevat jätteet omiin lokeroihinsa. Käsittelylinjojen alkupäähän kipataan jäte, jonka jälkeen sitä aletaan tunnistamaan eri mekaanisin menetelmin, muun muassa tärisyttämällä ja seulomalla.

Linjaston alkupää valmistelee jätteen siihen, että robottikädet tunnistavat ja lajittelevat jätteet omiin jätejakeisiinsa. Kierrätyslaitoksemme kierrättää jätteet mekaanisesti. Huipputeknologia tunnistaa jätteestä muovit, metallit, puut ja esimerkiksi betonin. Biojätteen määrä tässä on onneksi vähäistä, koska käytännössä se sotkee linjastot ja aiheuttaa sen, että robottien on vaikeampi tunnistaa jätejakeet.

Teknologia perustuu hyvin pitkälti siihen, että esimerkiksi muovit tunnistetaan polymeeritasolla. Se tarkoittaa sitä, että optiset tunnistimet skannaavat muovia valon avulla ja tunnistavat muovien polymeerit niin kutsutun NIR teknologian avulla. Samaa teknologiaa käytetään esimerkiksi pullonpalautuskoneissa, jotka tunnistavat tölkit sekä muovi- ja lasipullot. Ihmiset eivät silmämääräisesti tunnista muovijakeita, mutta teknologian avulla se on vaivatonta.

Jäte on arvokasta uusiomateriaalia

Aikaisemmin jäte on ollut negatiivinen asia, sillä se on ollut kustannus eikä sitä ole haluttu omistaa. Historiallisesti jätteet ovat olleet kunnan omaisuutta, jotta varmistetaan, että jätteet päätyvät kaatopaikalle. Evoluutio on muuttunut ja muuttuu rajua vauhtia, siten että jätteestä tulee – ja on tullut – raaka-aine. Jäte ei ole enää negatiivinen asia, se on vaan hetkellisesti ei hyödynnettävissä oleva materiaali, kunnes joku ottaa sen hyödynnettäväksi. Lähtökohtaisesti kunnilla on ilmastonmuutoksen ja luonnon näkökulmasta intressit huolehtia siitä, että jätteet käsitellään oikein.

Vaikutus ilmastonmuutokseen

Miten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ja miten kansallisen kierrätysasteen nousu 40 % tarkoittaa käytännössä? Kansallista tarkkaa tietoa ei ole, mutta yksittäisten tutkimusten perusteella puhuttaessa hiilidioksidipäästöistä puhutaan hiilijalanjäljestä eli päästöistä. Sen lisäksi tulisi kuitenkin puhua positiivisesta hiilikädenjäljestä. Korkeasta kierrätysasteesta syntyy valtava hiilikädenjälki. Yksinkertaistettuna materiaalinkierrolla säästetään päästöissä, jolloin hiilikädenjälki kasvaa.

Materiaalinkierron avulla poistuu myös uuden raaka-aineen tuottamisesta syntyvät päästöt.
Monitasoiset muovit on vaikeaa kierrättää, sillä pakkauksissa on päällekkäin erilaisia muovikalvoja, jolloin niiden kierrätettävyys materiaalina on vaikeaa. Muovin ongelmista huolimatta se on muuten huipputuote, sillä muovi on kestävä ja kierrätettävissä oleva materiaali.

Maailmalla muovijäte on suuri ongelma, mutta Suomen tasolla on parempi tilanne. Suomessa toimii se, että suomalaiset ovat pääsääntöisesti vastuullisia ja vastuuntuntoisia, mikä edistää kierrätystä. Sen lisäksi Suomessa on hyvät lähtökohdat kierrätykseen. Teknologia vaatii kalliita investointeja, ja se kehittyy koko ajan. Ongelmaksi voi kuitenkin nousta teknologian kustannus verrattuna käsin tehdyn työn kustannuksiin.

Kuuntele koko jakso:

Takaisin listaukseen