Skip to content

Remeo Oy tai sen tytäryhtiöt tai osakkuusyhtiöt (jäljempänä “Remeo”) tarjoavat käyttäjille pääsyn tälle Internet-sivustolle (jäljempänä “Internet-sivusto”) seuraavilla ehdoilla. Internet-sivuston käyttö tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Tällä Internet-sivustolla ehdot, jotka viittaavat Remeoon, viittaavat toisinaan kaikkiin Remeon tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin, kun ei ole tarvetta erikseen nimetä mitään mainituista yrityksistä.

Internet-sivuston käyttö

Täten Remeo antaa käyttäjille ei-eksklusiivisen ja ei-siirrettävissä olevan pääsyoikeuden Internet-sivustolle ja ladata siltä ja käyttää sitä yksinomaan henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa.

Remeo on kehittänyt Internet-sivuston käyttäjiensä henkilökohtaista tietoa varten. Se pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Internet-sivustolla levitetty tieto on oikeaa ja ajantasaista, ja pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan korjata sisältöä milloin tahansa. Remeo ei kuitenkaan voi taata Internet-sivustolla saatavana olevan tiedon oikeellisuutta, tarkkuutta, päivitystä tai kattavuutta. Jokainen käyttäjä ottaa vastuun mainitun tiedon luotettavuusriskeistä.

Pääsy Internet-sivustolle

Remeo ei voi taata, että Internet-sivusto toimii keskeytyksettä. Remeo sitoutuu ainoastaan tekemään parhaansa palvelun toimimisen ja jatkuvuuden suhteen. Näin ollen sitä ei voida pitää vastuullisena asioista, jotka johtuvat force majeure -tapahtumasta, teknisistä ongelmista ja laitevioista, ohjelmista ja ohjelmistoista tai Internetistä, ja jotka voivat joissain tilanteissa johtaa palvelun keskeytymiseen tai seisokkiin.

Informaatiotyyppi

Internet-sivustolla jaettava tieto on tarkoitettu vain tiedoksi. Sen ei voida missään olosuhteissa tulkita rohkaisevan investoimaan millään tavalla mihinkään. Tässä mielessä sen ei voida tulkita olevan Remeon suoramyyntiä. Vastaavasti se ei sisällä tarjousta Remeon osakkeiden tai muiden listattujen tai ei-listattujen arvopapereiden ostosta eikä vaihdosta. Täten auktorisoidut viranomaiset eivät ole sitä tarkastaneet, kuten julkiset menettelyt vaativat.

Näin ollen Remeo ei ole millään lailla vastuussa seuraavasta:
Internet-sivustolla olevan tiedon täsmällisyydestä, oikeellisuudesta tai puuttumisesta; hakkerin aiheuttamasta vahingosta, jos Internet-sivustolla olevat tiedot tai asiat muuttuvat; yleensäkään mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta riippumatta sen syystä, alkuperästä, luonteesta tai sen aiheuttamasta seurauksesta, vaikka Remeolle olisi ilmoitettu mahdollisesta vahingosta, joka on aiheutunut Internet-sivustolle pääsystä tai siitä, ettei sinne ole voinut päästä; Internet-sivuston käytöstä, mukaan lukien kaikki heikentymiset tai virukset, jotka voivat tarttua tietokonelaitteeseen tai muuhun käyttäjän omaisuuteen ja/tai vaikuttaneet tuottoon liittyen Internet-sivustolta suoraan tai epäsuorasti saatuun tietoon.

Tätä internet-sivustoa käytetään yksinomaan käyttäjän omalla riskillä; Remeo ei anna mitään eksplisiittistä tai implisittiistä takuuta.

Aineeton omaisuus

Tekijänoikeus
Remeon Internet-sivusto on henkinen työ, joka on suojattu tekijänoikeuslailla. Internet-sivusto ja sen tunnusmerkistöt, kuten tavaramerkit, tekstit, kuvitukset, logot, yhtiöiden nimet, tuotteet ja valokuvat, ovat vain ja ainoastaan Remeon tai sen sisaryhtiöiden ja tytäryhtiöiden omaisuutta. Internet-sivustolla julkaistujen dokumenttien jäljentäminen on sallittua vain ja ainoastaan omaan, henkilökohtaiseen käyttöön.

Lukuun ottamatta edellä kuvattuja olosuhteita, kaikkeen muuhun Internet-sivuston jäljentämiseen ja/tai esittämiseen tulee olla Remeon kirjallinen lupa.

Tietosuoja
Remeon palvelin kerää automaattisesti tietoa sivuilla kävijöistä. Remeon palvelin jäljittää myös sellaista tietoa, kuten käyntien lukumäärä sivustolla, mitä osia kävijät valitsevat, IP-osoite (Internet- osoite, joka koneellenne on annettu Internet-yhteyksien tarjoajan taholta), toimiala ja selaintyyppi, päiväys ja kellonaika. Tietoa käytetään tilastotarkoituksiin auttamaan Remeon sivuston suunnittelussa ja hallinnoinnissa. Tämäntyyppinen tieto ei paljasta henkilökohtaista tietoa, jonka perusteella Remeon pystyisi tunnistamaan tai paikallistamaan yksilölliset sivuilla kävijät.

Tietosuoja keskittyy henkilökohtaiseen tietoon, so. tietoon, jonka avulla voidaan tunnistaa tietty yksilö, kuten esim. nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jos ilmoitatte nimenne käyntinne aikana, täytätte tilauslomakkeen, osallistutte kilpailuun tai annatte Remeolle muuta tietoa, saatatte antaa meille henkilökohtaista tietoa. Me saatamme kerätä ja käyttää sellaista henkilökohtaista tietoa lähettääksemme teille tuotteitamme tai palveluitamme, laskuttaaksemme teiltä teidän toivomanne tuotteet ja palvelut, markkinoidaksemme tuotteita ja yhteyksiä, joista kuvittelemme teidän olevan kiinnostuneita tai ollaksemme teihin yhteydessä jossain muussa.

Henkilökohtainen tieto
Internet-sivustoja ei ole tarkoitettu käyttäjien luottamukselliselle tiedolle. Siten, ja lukuun ottamatta edellä mainittua henkilökohtaista tietoa, kaikkea tietoa riippumatta siitä, missä muodossa se on; dokumentti, data, diagrammi, kysymys, ehdotus, konsepti, kommentti tai muulla tavoin käyttäjän Internet-sivustolla julkistama tieto, ei voida missään olosuhteissa katsoa luottamukselliseksi.

Lisäksi käyttäjä takaa, että kaikki tieto, sen esitysmuodosta riippumatta, jonka hän antaa Remeolle, ei riko kolmannen osapuolen aineetonta oikeutta tai muuta tähän sovellettavaa lakia. Tällainen tieto, sen esitysmuodosta riippumatta, voidaan katsoa ei-luottamukselliseksi. Siten, esittämällä tiedon tällä tavoin, riippumatta sen esitysmuodosta, käyttäjä luovuttaa Remeolle kaikki oikeudet käyttää, kopioida, jakaa, muunnella tai siirtää samaa tietoa käsitellessään käyttäjän pyyntöä.

Hyperlinkit

Remeo sanoutuu virallisesti irti kaikesta vastuusta liittyen muiden nettisivustojen, joille Internet-sivustolta on pääsy, sisältöön ja sen käyttöön. Mainittuja linkkejä esitetään palveluna Remeon Internet-sivuston käyttäjille. Päätös linkkien aktivoimisesta on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Lisäksi hän on vastuussa tarvittavista varotoimista välttääkseen Internet-sivuston saastuttamisen, erityisesti yhdellä tai useammalla ”viruksella”.

Evästeet

Käyttäjän tulee huomioida se tosiasia, että selatessaan Internet-sivustoa eväste saattaa automaattisesti asentaa itse itsensä selaimen ohjelmistoon. Eväste ei tunnista käyttäjää, mutta sitä käytetään käyttäjän Internet-sivustolla tekemiin selauksiin liittyvän tiedon tallentamiseen. Selaimen ohjelman asetuksia voidaan käyttää evästeiden havaitsemiseen ja mahdollisesti niiden torjumiseen.

Sovellettava laki

Tämän Internet-sivuston ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Internet-sivuston julkaisija

Remeo Oy
Linjatie 6
01260 Vantaa
Puhelin: +358 (0)10 5400

Laillinen edustaja: Petri Räsänen
Julkaisusta vastaava: Taina Luoto