Skip to content

Onnittelut nimityksestä! Milloin aloitat Remeon toimitusjohtajana?

Kiitos! Aloitan Remeon toimitusjohtajana 1.9.2018. Ensimmäinen työpäivä on maanantai 3.9.

Mikä houkutteli sinut kiertotalouden ja ympäristöhuollon pariin?

Minun oltiin yhteydessä ja kysyttiin kiinnostukseni osallistua Remeon toimitusjohtajan hakuun. Ala, yhtiö ja tehtävä kuulostivat houkuttelevilta. Ala oli minulle etäisesti tuttua nykyisen tehtäväni kautta, mutta toisaalta minulla ei ollut varsinaista kokemusta ympäristöhuollosta. Uskon vahvasti, että liiketoiminta kiertotalouden parissa kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Haluan ehdottomasti työskennellä kasvavalla alalla ja luoda menestystä yhtiölle. Remeo on tuore uusi brändi, jonka parissa työskentely houkutteli minua. Yhtiö lähtee luomaan uuttaa, mutta samalla talossa on pitkäaikaista huippuosaamista ympäristöhuollosta, mikä luo mahtavan alustan ponnistaa eteenpäin.

Minkälaisia asioita uskot työpöydällesi ensimmäisenä kasattavan?

Ensin haluan tutustua henkilöstöön, liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Uskon, että olen hyvin nopeasti mukana monissa asioissa. Olen myös luonteeltani utelias oppimaan uutta, joten minulla voi olla vaikeuksia pysyä poissa tieltä. Asiakaskäynneiltä ja henkilöstöltä tulee varmasti paljon asioita, jotka jalostuvat minun pöydälleni.

Mihin suuntaan aiot Remeota johdattaa?

Uskon avoimuuteen. Asioista kerrotaan avoimesti, silloin kun menee hyvin, kuten myös silloin, kun menee huonosti. Asetetaan yhdessä tavoitteet, joita kohti alamme systemaattisesti kulkea. Lisäämme palvelukulttuuria ja mietimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden tarpeita.

Minkälaisena näet Remeon roolin kiertotalouden edelläkävijänä ja toteuttajana?

Remeon on brändinä vielä nuori. Osaaminen on kuitenkin raudanlujaa, joten meillä on kaikki edellytykset toimia todellisena edelläkävijänä. Lisäämme ripauksen palvelukulttuuria tekemiseemme ja kuuntelemme asiakasta herkällä korvalla.

Miltä ympäristöhuollon toimialalla näyttää tänä päivänä? Entä tulevaisuudessa?

Yleisesti liiketaloudessa vastuullisuus korostuu entisestään. Ei puhuta enää pelkästään ympäristövastuusta vaan muutkin vastuut kuten sosiaalinen vastuu korostuu. Ympäristöhuolto ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkästään jätteistä huolehtimista, vaan kierrätyksen merkitys kasvaa koko ajan. Vastuukysymykset korostuvat ja luonnonvarojen vastuullinen käyttö on itsestään selvää. Tulevaisuus on siitä mielenkiintoinen, että kukaan ei osaa sanoa varmasti, mitä tapahtuu. Uskon kuitenkin, että toimialalla tapahtuu lähitulevaisuudessa suuria muutoksia, jotka avaavat toimialalle suuria liiketoimintamahdollisuuksia.

Minkälainen on mielikuvasi Remeosta?

Tuore, mielenkiintoinen brändi, jonka takaa löytyy rautaisia ammattilaisia.

Mitä odotat tulevalta työltäsi Remeolla?

Yhdessä tekemistä ammattilaisten kanssa. Opettelen uuden liiketoiminnan, jolla on valoisa tulevaisuus. Onnistumisia, joista voimme olla kaikki ylpeitä.

Taustasi on palvelubisneksessä – mitä oppeja tuot sieltä tullessasi?

Olen yli kymmenen vuotta toiminut matalakatteisessa palvelubisneksessä, jossa jokaisen tulosvastuullisen henkilön on tunnettava lukunsa. Tulos syntyy alallamme monesta pienestä purosta, jolloin pienetkin asiat merkkaavat. Kun on kovat tavoitteet, mihin olen tottunut, uskon laajaan tulosvastuuseen ja sen myötä valtaan. Palvelubisneksessä asiakas on hyvin läsnä arjessa ja kehittäminen tapahtuu asiakkaan kanssa ja heitä kuunnellessa. Palvelubisneksessä asiakas haluaa entistä joustavampia ratkaisuja, mikä asettaa palvelujen tuottajalle uusia haasteita. Jokaisen yhtiössä työskentelevän henkilön pitää myös olla ylpeä itsestään ja roolistaan yhtiössä, ilman tätä ei voi luoda voittajia.

Mitkä ovat keskeisimpiä oppejasi johtamisesta, työelämästä ja -ilmapiiristä (tähän mennessä)?

Onnistumiset. Uskon että jokainen meistä hakee onnistumisia työssään. Toiselle onnistumiset voivat olla pieniä asioita ja toisille suuria. On erittäin tärkeätä, että tekemisistä saa palautetta, jotta voi oppia. En missään nimessä korosta negatiivista palautetta vaan positiivista palautetta. Joskus tuntuu, että juuri positiivisen palautteen anto on ihan liian vaikeata. Mikäli työympäristössä vallitsee avoin kulttuuri, asioista voi puhua suoraan ja hetken päästä kaikki pääsevät nauttimaan onnistumisista.

Ylipäänsä ihailen hyvää asennetta, sillä pääse pitkälle. Uskoon myös tulevaisuuteen. Jos näkee asiat mahdollisina mieluummin kuin mahdottomina, onnistuu varmasti useammin.

Mikä saa sinut heräämään uuteen työpäivään hymy kasvoillasi?

Asenne. Nähdä asioiden valoisat puolet ja korostaa niitä. Uskon, että voimme itse vaikuttaa paljon siihen, miten me voimme ja miten muut meitä kohtelevat. Hymyyn vastataan hymyllä.

Mitä teet, kun et työskentele? Mitä harrastat, mitkä asiat ovat tärkeitä elämässäsi?

Minulle perhe on läheinen ja tärkeä. Olen naimisissa ja minulla on 15-vuotias tyttö ja 14-vuotias poika. Pojan harrastuksesta on tullut osittain myös minun harrastukseni. En itse harrasta jääkiekkoa, mutta pääsen hyvin osalliseksi kolmen K:n kautta: kustanna, kuljeta ja kannusta. Varsinkin tuo kuljeta-puoli vie reippaasti vanhempien aikaa. Vapaa-ajan, joka jää kuljetuksesta yli, yritän viettää sekalaisten liikunta-aktiiviteettien parissa. Valitettavasti viime vuosina liikunta on jäänyt hieman vähäiseksi ja satunnaiseksi. Siihen on suuresti vaikuttanut kolme vuotta sitten hankkimani talo saaristossa, jota SAA rempata kaiken aika.  Syksyisin vietän viikonloput pitkälti metsässä. Hirvenmetsästys on ollut syysohjelmani jo parinkymmenen vuoden ajan.

Minkälainen mies on Johan Mild?

Haluaisin uskoa olevani optimisti, joka ei pelkää tarttua haasteisiin. Arvostan arjen työtä ja heitä, jotka ovat kovalla työllä saavuttaneet jotain. En ole suuri teoreetikko, vaan ratkaisen haasteet usein maalaisjärjellä. Uskon onnistumisen voimaan. Yhdessä kun onnistuu, niin mikään ei ole mahdotonta.

 

Takaisin listaukseen