Skip to content

Remeolla työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus ovat kaiken tekemisen ytimessä. Siksi henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat keskeisiä teemoja myös kestävyysohjelmassamme.

Kohti entistä parempaa työelämää

Remeon henkilöstöjohtaja Hanna Ruuttunen vastaa työhyvinvoinnin kehittämisen työkaluista ja on keskeisessä roolissa varmistamassa monimuotoisen, yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen yrityskulttuurin toteutumista remeolaisten arjessa.

Tavoitteemme ovat selkeät: haluamme, että remeolaiset voivat hyvin sekä varmistaa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun työpaikoillamme. Käytämme mittareita, kuten sairauspoissaoloprosenttia ja henkilöstökyselyjen tuloksia, seurataksemme edistymistämme ja tunnistaaksemme kehityskohteita,” Hanna kertoo.

Tyytyväiset työntekijät ovat menestyksemme kulmakivi

Remeolaiset ovat ylpeitä työstään ja voivat hyvin. Saavutimme hienoja tuloksia henkilöstötyytyväisyyskyselyssä vuonna 2021 ja 2022. ”Tämä on osoitus siitä, että panostuksemme arvojemme mukaiseen johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään ovat tuottaneet tulosta. Tulevaisuudessa jatkamme samalla linjalla, sillä nämä tekijät ovat keskeisiä työhyvinvoinnin edistämisessä”, Hanna summaa.

Yksi kestävyyslupauksistamme on jokaisen oikeus hyvään johtamiseen. Vuoden 2023 aikana olemme ottaneet käyttöön Remeo Akatemian – perehdytys- ja koulutuskokonaisuuden varmistamaan lupauksen toteutumista. Olemme aloittaneet muun muassa kaikkien esihenkilöiden valmennuksen, jossa kumppanimme Milestonen kanssa sertifioidumme inhimillisiksi ihmisten johtajiksi.

Remeo Akatemia tukee kaikkien remeolaisten osaamisen kehittämistä. Remeo Akatemian avulla varmistamme tasalaatuisen perehdytyksen ja kaikille yhteiset osaamiset kuten eettiset ohjeet ja tietosuoja-asiat. Vuorovaikutusta ja viestintää olemme kehittäneet ottamalla käyttöön yhteisen johtamisen toimintamallin, jossa jokaiselle remeolaiselle taataan riittävästi kohtaamisia oman esihenkilön, tiimin ja yksikön kanssa. Lisäksi varmistamme, että jokainen remeolainen pääsee yhteisten sisäisten viestintäkanavien äärelle esimerkiksi intranetin HR-osioon, joka päivittyy aktiivisesti ja tarjoaa runsaasti tietoa, mikä tukee avointa viestintää ja tiedonjakoa.

Tuemme henkilöstömme hyvinvointia myös monin aineellisin tavoin tarjoamalla kattavat työsuhde-edut, kuten lounasedun, virike-edun, työsuhdepolkupyöräedun ja kattavan työterveyshuollon. Jokainen remeolainen saa Remeo-hupparin ja niiden näkeminen remeolaisten päällä sekä toimistolla että vapaa-ajalla kertoo siitä ylpeydestä, jota tunnemme työstämme.

Henkilöstöhyvinvointia on myös fyysisen työkunnon mahdollistaminen

Keväällä 2023 lanseerasimme Remeon työsuhdepyöräedun, joka on osoittautunut hitiksi remeolaisten keskuudessa. Pyöriä käytetään sekä työmatkoihin että vapaa-ajan harrastuksiin ja liikkumiseen.

On ollut hienoa nähdä, että pyörät otettiin näin innolla vastaan ja muutamassa kuukaudessa jo noin 10 % remeolaisista on hankkinut pyörän”, Hanna iloitsee!

Kehitämme myös jatkuvasti keräysvälineidemme toimivuutta sekä työntekijöiden työergonomiaa. Käymme kriittisesti läpi toimintatapojamme, jotta voimme tukea työntekijöiden työssäjaksamista sekä välttää työstä aiheutuvia rasituksia.

Kestävyyslupauksemme

Kestävyyslupauksemme on selvä: Meillä viihdytään ja työt tehdään turvallisesti. Tämä perustuu vahvasti yhdessä tekemiseen, hyvään johtamiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun”, Hanna summaa.

Työsuhdepyörät ovat olleet hitti remeolaisten keskuudessa ja niitä käytetään sekä työmatkoihin että vapaa-ajan harrastuksiin. Kuvassa Vantaan työntekijä Jussi, joka oli ensimmäisiä pyörän hankkineita.

Takaisin listaukseen