Skip to content

Toiminnallamme ratkaisemme ilmastonmuutosta pitämällä materiaalit kierrossa ja siksi olemme päivittäneet sloganimme vastaamaan toimintamme ydintä.

Mitä uusi sloganimme raaka-aineet ratkaisuun meille tarkoittaa?

 • Näemme jätteet arvokkaina materiaaleina, jotka tulee kierrättää mahdollisimman tehokkaasti. Pyrimme välttämään kierrätyskelpoisten materiaalien polttamista energiaksi
 • Olemme ratkaisukeskeisiä ja olemme innovoineet ja investoineet uusiin materiaalinkierrätysratkaisuihin, kuten Vantaan kierrätyslaitokseen
 • Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alaa ja ratkaisemassa sen ongelmia. Otamme osaa tutkimushankkeisiin ja tarjoamme kotimaisia käsittelyratkaisuja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Ympäristövastuu on keskeinen osa liiketoimintamme ja kestävyysohjelmaamme

Keskeinen osa Remeon liiketoimintaa ja kestävyysohjelmaa on ympäristövastuu. Remeon missiona ja kestävyysohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä, joten vähennämme Suomen CO2 -päästöjä kierrätysastetta nostamalla. Näin tuemme Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Useat kumppanimme tavoittelevat hiilineutraaliutta jo paljon ennen vuotta 2035 ja tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja heidän päästöjensä vähentämiseen ja kierrätystavoitteidensa saavuttamiseen.

Kierrättämällä materiaalit mahdollisimman tehokkaasti, vähennämme neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja vältämme näin niiden käytöstä syntyvät suuremmat päästöt. Samalla kumppaniemme tuottamat jätteet eivät päädy polttoon, vaan uusiksi raaka-aineiksi, ja vältämme näiden jätteiden polttamisesta ja muuten tarvittavien neitseellisten raaka-aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt. Kumppaneidemme toiminnan hiilijalanjälki pienenee ja kierrätysaste kasvaa.

Mitä lupaamme kumppaneillemme? Tavoitteemme Remeon kestävyysohjelmassa on toimialan paras kierrätysaste, jonka saavutamme, kun energiatuotantoon ohjataan ainoastaan kierrätyskelvottomat jätejakeet. Jotta voimme tarjota alan parasta kierrätysastetta, tarvitsemme alan innovatiivisimmat kierrätysratkaisut, joilla käsittelemme ja ohjaamme jätteet uusioraaka-aineiksi.

 • Alalla ainutlaatuinen toimintamallimme tarjota asiakkaillemme rinnakkain syntypaikka- ja laitoslajittelua parantaa usein kokonaiskierrätysastetta ja mahdollistaa suuntamme kohti tavoitettamme alan parhaasta kierrätysasteesta.
 • Korkean kierrätysasteen varmistamme lisäksi huolehtimalla kierrätykseen ohjattavien lajiteltujen jätteiden korkeasta laadusta, joka vastaa kierrätysmateriaalikumppaniemme tiukkoihin laatuvaatimuksiin. Tällöin materiaalit todellakin päätyvät uusiksi raaka-aineiksi teollisuuden ja rakentamisen käyttöön.
 • Haluamme lisätä alan läpinäkyvyyttä nostamalla esiin, ettei pelkkä lajittelu riitä: lajitelluista jätteistä tulee saada laadukasta kierrätysmateriaalia, jolla on aito jatkokäyttötarkoitus tuotannon raaka-aineena. Vasta silloin voimme puhua kierrätyksestä ja kierrätystavoitteiden saavuttamisesta! Liian usein lajitellut jätteet eivät laadultaan riitä kierrätettäviksi ja päätyvät tämän takia poltettaviksi. Mielestämme tätä ei ole sanoitettu tarpeeksi läpinäkyvästi toimijoille, joilta jätteet kerätään. Haluamme kirittää koko alaa avaamaan yhä läpinäkyvämmin, mitä jätteille todella tapahtuu lajittelun jälkeen, eli mihin ne päätyvät, sekä miten kierrätystä voisi tehostaa parantamalla lajiteltujen jätteiden laatua ja millaisia keinoja laadun parantamiseksi on tarjolla.

Lisäksi lupaamme, että jätteen jalostuksen hiilikädenjälkemme on alan suurin. Jalostuksen hiilikädenjälki syntyy materiaalien kierrättämisen kautta syntyvistä päästösäästöistä, kun vältetään neitseellisten raaka-aineiden käytöstä syntyviä päästöjä. Lisäksi päästösäästöjä syntyy jätteiden energiana hyödyntämisen kautta vältetyistä muun energiantuotannon päästöistä.

 • Tulevaisuudessa toiminnassamme painottuu yhä vahvemmin hiilikädenjälki, jonka saavutamme materiaaleja kierrättämällä jätteiden polttamisen sijaan. Mahdollisimman korkea kierrätysaste kun tuottaa suuremmat päästösäästöt kuin jätteiden päätyminen polttoon.
 • Remeon tuottama hiilikädenjälki, eli päästösäästöt, ovat jo nykyisellään vuosittain noin 600 000 tonnia CO2. Remeo tekee jo nyt päästömielessä lähes 60-kertaisesti enemmän hyvää, kuin aiheuttaa vaikutuksia ympäristölle. Haluamme asettaa riman tätäkin korkeammalle!

Ratkaisujemme avulla vähennämme myös raaka-aineiden käytöstä luontoon kohdistuvia vaikutuksia, kun neitseellisten luonnonvarojen käyttö vähenee. Tunnistammekin yhä paremmin roolimme myös luontokadon pysäyttämisessä ja tulemme painottamaan tätä näkökulmaa yhä vahvemmin toiminnassamme tulevaisuudessa.

Mitä konkretian toimia meillä on lupaustemme tueksi?

 • Kehitämme kierrätysasteen laskenta- ja seurantamallejamme yhä joustavammiksi, reaaliaikaisemmiksi ja avaamaan yhä paremmin ja läpinäkyvämmin asiakkaidemme kauttamme saavuttamaa kierrätysastetta
 • Lisäksi kehitämme hiilikädenjäljen laskentamalliamme ja -periaatteitamme yhä läpinäkyvämmiksi
 • Tulemme asettamaan kierrätysasteillemme ja hiilikädenjäljellemme yhä kunnianhimoisemmat tavoitteet​, kun saamme yhä laadukkaampaa ja ajantasaisempaa tietoa lähtötasosta
 • Selvitämme keinoja, joilla voimme tukea asiakkaitamme vähentämään heidän toiminnassaan syntyvän jätteen määrää ​
 • Kehitämme ja pilotoimme jatkuvasti uusia lajitteluratkaisuja, kiertotalousmalleja ja kierrätyskohteita yhdessä kumppaniemme kanssa kierrätysasteen nostamiseksi
 • Autamme asiakkaitamme jätteiden lajittelussa ja tunnistamaan tehokkaimmat toimenpiteet lajittelutuloksen ja kierrätysasteen parantamiseksi mm. kouluttamalla heidän henkilökuntaansa
 • Konkretisoimme jätteiden matkaa uusioraaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi materiaalivirtojemme visualisoinnin kautta, jotka löydät verkkosivuiltamme
 • Olemme mukana kehityshankkeissa, joissa etsimme uusia kierrätysmahdollisuuksia, mm. aktiivihiililaitoshanke puun kierrätyksen lisäämiseksi yhdessä kumppaniemme kanssa
 • Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kirittääksemme kierrätysteollisuutta ja kumppaneitamme kohti kunnianhimoisempia kierrätystuloksia ja nostamme rohkeasti esiin haasteita kierrätyksen kehittymisen tiellä ​

 

Kerromme kestävyysohjelmamme taustoista, tavoitteista ja toimenpiteistä tarkemmin syventävissä kestävyysartikkeleissa, joiden avulla voit tutustua vastuullisuustekemiseemme Remeolla. Artikkeleissa päästämme ääneen kestävyystekemisestämme vastaavat ja muiden alojen asiantuntijamme, jotka kertovat konkreettisesta tekemisestämme ja tekojemme merkityksestä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tässä artikkelissa jalostuksen liiketoimintajohtajamme Mauri Lielahti ja kestävyysohjelmamme päällikkö Leena-Kaisa Piekkari avaavat Remeon toiminnan tuottamia positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten materiaalien kierrättämisen kautta saavutettavia päästösäästöjä. 

Takaisin listaukseen