Skip to content

  • Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy toteuttaa Vantaalle kierrätyslaitoksen, joka edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Investoinnin tuoma kapasiteetin lisäys mahdollistaa kierrätysasteen nostamisen Suomessa ja käytännössä lopettaa tarpeen viedä rakennusjätettä ulkomaille. Pääkaupunkiseudun jätteiden kierrätystarpeesta laitos pystyy valmistuessaan käsittelemään yli 30 prosenttia.
  • Rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätemateriaaleille suunniteltu laitos edustaa uusinta teknologiaa. Laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä ja laitos käynnistyy loppuvuodesta 2021.
  • Tämän jopa Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen hankkeen kustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa.

Uuden kierrätyslaitoksen teknologisella toteutuksella Remeo auttaa asiakkaitaan vastaamaan lainsäädännön asettamiin kierrätysastetavoitteisiin. Suomen lainsäädäntö on vaatinut vuoden 2020 alusta, että energiaksi polttamisen sijaan rakennusjätteestä täytyy kierrättää materiaalina uusiokäyttöön 70 prosenttia. Remeo Oy:n arvion mukaan tästä tavoitteesta on saavutettu vasta noin puolet.

”Vantaalle rakenteilla oleva kierrätyslaitos on yrityksemme historian suurin hanke, ja sillä pyrimme asemoitumaan entistä vankemmin suomalaisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotalous vaatii puheiden sijasta tekoja ja tästä syystä emme ole jääneet odottamaan mahdollisia yhteiskunnan tukijärjestelmiä, vaan olemme rohkeasti lähteneet investoimaan tähän asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle merkittävään hankkeeseen. Me uskomme ekonomian ja ekologian kulkevan käsi kädessä”, Remeo Oy:n toimitusjohtaja Johan Mild sanoo.

Laitoksen tuleva vuotuinen käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta. Näistä jätejakeista merkittävä osa käsitellään nyt siirtokuormattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai Virossa.

Merkittävä hanke Euroopan mittakaavassa

Remeo Oy:n laitoshanke on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät uusimman teknologian hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Laitetoimittajat ovat Stadler ja ZenRobotics Oy. Uusi laitos nelinkertaistaa Remeon pääkaupunkiseudun käsittelykapasiteetin. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa.

“Tähän asti kierrätyslaitokset on suunniteltu ja rakennettu joko kaupan ja teollisuuden jätteille (C&I) tai rakennus- ja purkujätteille (C&D). Remeo Oy:lle Stadler on suunnitellut tehokkaasti kaksi laitosta yhdessä: C&D-laitos, joka pystyy käsittelemään jätettä 30 t / h, ja C&I -laitos, jonka kapasiteetti on 15 t / h. Tämä yhdistelmä on ainutlaatuinen ja ensimmäinen tällainen laitos maailmassa”, sanoo Stadlerin myyntijohtaja Jürgen Berger.

Laitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen nousee ensimmäistä kertaa huomattavasti suurempaan rooliin energian hyödyntämisen sijaan. Kiertotalousfilosofian mukaisesti kierrätettävien materiaalien käsittely tulee tehdä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeo Oy:n muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun.

“Uuden laitoksen loistava logistinen sijainti mahdollistaa lyhyet kuljetusmatkat ja sitä kautta markkinoiden pienimmän kuljetuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen. Muutenkin hiilipäästöjä on mietitty hankkeessa huolellisesti, sillä jätteet käsitellään laitoksen yhteyteen tulevan aurinkovoimalan tuottamalla energialla. Tarkoituksena on lisäksi hyödyntää prosessissa syntyvä lämpö Vantaan Energian kaukolämpöverkossa”, Remeo Oy:n laitostoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

”Olemme iloisia, että olemme saaneet huippuluokan toteuttajat mukaan hankkeeseemme. Tässä yhdistyvät saksalainen 225 vuotta vanha Maschinenbau-osaaminen ja vahva perheyhtiötausta sekä toisaalta ketterä ja kansainvälinen hi-tec -hallinta”, Remeo Oy:n johtaja, hankinnat ja projektihallinta, Tutu Wegelius-Lehtonen sanoo.

Uutta oppivaa teknologiaa

Uusi laitos tuo mekaanisen materiaalinkäsittelyn tilalle uutta oppivaa teknologiaa, jonka ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa. Päätavoitteena on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien kierrätysasteen aito kasvattaminen ja materiaalikierto.

“Remeo on ZenRoboticsin ensimmäisiä asiakkaita ja uranuurtaja robottiteknologian hyödyntämisessä rakennus-, purku- ja teollisuusjätteen käsittelyssä. On hienoa, että aikaisempien kokemustensa pohjalta Remeo investoi 12 uuteen robottikäteen tulevassa kierrätyslaitoksessa. ZenRobotics on toimittanut kymmenen vuoden kokemuksella huippuunsa kehitettyä tekoälyä hyödyntävää jätteenkäsittelyrobitiikkaa jo lähes joka mantereelle. Olemme innoissamme mukana rakentamassa tätä maailman kehittyneintä teollisen mittaluokan robotisoitua rakennusjätteenkäsittelylaitosta nyt Suomeen”, sanoo ZenRobotics Oy:n myyntijohtaja Juha Mieskonen.

”Käsiteltävien materiaalien määrien ohella oleellista ja merkityksellistä on lopputuotteiden laatu. Modernin teknologian avulla pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Tämä edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa”, Lielahti kertoo.

”Tämä laitoksen ympäristölupa on ensimmäinen, jossa on sovellettu EU:n uusia, tiukennettuja BAT-normeja (Best Available Technology, paras saatavilla oleva teknologia), joilla määritellään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Koko laitos on suunniteltu näiden normien ja rajojen perusteella. Uusi laitos on rakennettu Suomen tiukimmilla ympäristönormeilla ja tuloksena on erittäin ympäristöystävällinen kierrätyslaitos”, jatkaa Lielahti.

Kaikki hankkeen ympäristövaikutukset on ensin arvioitu YVA-menettelyn mukaisesti ja tarkennettu ympäristölupaprosessissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle ympäristöluvan joulukuussa 2019. Uuden laitoksen toiminnot tapahtuvat pääosin sisätiloissa, joten toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja hajuhaitat ovat hyvin vähäisiä.

Lisätiedot:

Mauri Lielahti, Remeo Oy, liiketoimintajohtaja, puh. 050 598 8158, mauri.lielahti@remeo.fi

Takaisin listaukseen