Skip to content

Onnisen toimipaikat ja jakelukeskus sekä ympäristöhuoltoyritys Remeo Oy toteuttivat vuoden 2019 aikana kierrätyskampanjan. Kampanjalla tähdättiin ympäristötietouden kasvattamisen lisäksi pysyvän kiertotalouteen nojaavan toimintamallin aikaan saamiseen. Kampanjalla onnistuttiin nostamaan kierrätysastetta merkittävästi.

Onnisen ja Remeo Oy:n yhteisessä kierrätyskampanjassa Onnisen toimipaikoille ja jakelukeskukselle asetettiin tavoitteeksi lisätä jätteiden kierrätystä ja vähentää energiahyödyntämistä. Kampanjalla tuettiin pysyvää toimintamallia ja ympäristötietouden kasvattamista. Näiden lisäksi kampanja tähtäsi myös ympäristöhuollon kustannussäästöihin.

Kampanja toteutettiin huhtikuusta lokakuulle ja sisälsi mm. lajittelukoulutusta, viikkovinkkejä ja seurantapalavereja. Lisäksi toimipaikoilla ja jakelukeskuksella oli mahdollisuus saada ohjausta omien ympäristöhuollon kokonaisuuksien päivittämiseksi.

”K-ryhmä on arvioitu maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi kuutena vuonna peräkkäin. Myös K-ryhmään kuuluvalla Onnisella olemme sitoutuneet kehittämään vastuullisuutta entisestään. Yhteistyössä Remeon ja henkilöstömme kanssa lisäsimme huomattavasti kierrätysastetta ja jätteiden lajittelua Onnisen toimipaikoissa. Tästä on hyvä jatkaa kohti entistä tehokkaampaa kiertotaloutta”, sanoo K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuuspäällikkö Leena Takaveräjä.

Puolen vuoden kampanjan aikana jakelukeskuksen kierrätysaste, joka oli jo aiemmin hyvällä mallilla, nousi 3 prosenttia ja Onninen Express -myymälöiden kierrätysaste 7 prosenttia. Jätteenkäsittelykustannukset laskivat selvästi. Poltettavien jätejakeiden eli energiajakeen ja sekajätteen määrä laski jakelukeskuksessa 8 tonnia ja Onninen Express -myymälöissä 48 tonnia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

”Ilahduimme siitä aktiivisuuden määrästä, jolla Onninen Express -myymälät ja jakelukeskus lähtivät mukaan kampanjaan. Tämä onkin näkynyt merkittävinä kierrätysasteen parannuksina. Poltettavien jätejakeiden määrä väheni huomattavasti, vaikka itse kokonaisjätemäärä säilyi lähes ennallaan. Tämä tarkoittaa, että toimipisteissä lajittelu lisääntyi todella paljon”, toteaa Remeo Oy:n kiertotalousasiantuntija Satu Åhlström.

Kampanja toteutti K-ryhmän vastuullisuusstrategiaa ja edustaa Remeo Oy:n asiakkaiden kiertotaloutta tukevaa toimintamallia.

Lisätiedot:

Aluejohtaja Kimmo Käenmäki, Remeo Oy, puh. 044 711 4800, kimmo.kaenmaki@remeo.fi

 

Takaisin listaukseen