Skip to content

Remeo on tehnyt ennätyksellisen 512 tonnin yhdyskuntajätteen koeajon MSWPlast-tutkimusta varten.
Koeajo on osa VTT:n hanketta, jossa yhdyskuntajätteiden muovijakeiden lajittelua tutkitaan ja sen kierrätystä arvioidaan. Tavoitteena on parantaa muovin kierrätystä, vähentää sen polttoa ja edistää muovin käyttöä uusioraaka-aineena.
Hankkeen toteuttaminen olisi ollut mahdotonta ilman huipputeknologiaa hyödyntävää Vantaan kierrätyslaitostamme. Kiitos sen ainutlaatuisille ratkaisuille, voimme kerätä tarkkaa ja luotettavaa dataa eri materiaaleista ja niiden kierrätyskelpoisuudesta suurella mittakaavalla.

Yhdyskuntajätteen tutkimuksessa on käsitelty ennätyksellinen 512 tonnia yhdyskuntajätettä

MSWPlast-tutkimusta varten Remeo on tehnyt ennätyksellisen 512 tonnin koeajon yhdyskuntajätteestä. Määrä on merkittävä, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat olleet muutamien satojen kilojen eriä ja tutkimukset on tehty käsilajittelulla. Suuren testierän lisäksi myös maantieteellinen hajautus on ollut entistä kattavampaa: tutkimuksen jätemassa on tullut laajalti eri puolilta Suomea aina Pääkaupunkiseudulta, Seinäjoelta, Lappeenrannasta, Kymenlaaksosta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta asti.

Jätemateriaalin laitosmainen koeajo ei ole ollut VTT:n projektirahoituksen puitteissa vaan Remeo on toteuttanut osansa syötteen ja sen koostumuksen analysoinnista rahoituksen ulkopuolella, mutta tiiviisti VTT:n kanssa yhteistyössä. Remeolle hankkeen toteutuksen on mahdollistanut huipputeknologialla varustettu Vantaan kierrätyslaitos, joka ratkaisuidensa ansiosta pystyy keräämään tarkkaa ja luotettavaa dataa eri materiaaleista ja niiden kierrätysraaka-aine kelpoisuudesta tällä suuruusskaalalla. Materiaalia Remeon Vantaan kierrätyslaitoksella.

Jätemateriaalin tutkimuksen eteneminen

512 tonnin yhdyskuntajäte-erän tutkiminen aloitettiin Remeon toimipisteellä Tampereen Ruskossa, jossa suoritettiin yhdyskuntajätteen esimurskaus sekä seulonta kiekkoseulalla. Esioletus oli, että yhdyskuntajätteestä noin puolet saataisiin jatkotutkimuksiin, mutta positiiviseksi yllätykseksi lopullinen tulos oli 331 tonnia jätettä, joka on noin 65% alkuperäisestä määrästä! Alite, kuten biojäte ja hienoaines, jäivät Ruskon laitokselle, sillä ne eivät ole koneellisesti eroteltavissa.

Jatkotutkimukseen päätynyt 331 tonnia tutkittiin tarkemmin Remeon korkean teknologian kierrätyslaitoksella Vantaalla. Jätteet ajettiin laitoksen kaupan- ja teollisuudenlinjaston läpi ja sen lajittelumatkalta kerättiin tietoa usean optisen erottelijan toimesta. Dataa saatiin kahdesta eri näkökulmasta: pystyimme tutkimaan mitä jätemateriaalia linjastolla kulkee sekä sitä, miten jätettä saatiin eroteltua kierrätysmateriaaliksi.

Koeajon aikana linjastolta tehtiin erikseen näytteenottoa VTT:n ohjeistuksen mukaisesti ja näytteet toimitettiin VTT:lle jatkotutkimuksia ja laboratoriotasoisia tutkimuksia varten. Hankkeen seuraavassa vaiheessa Remeon koeajodata sekä VTT:n laboratoriotasoisten tutkimusten tulokset analysoidaan ja odotamme innolla, että pääsemme julkaisemaan ne.

Mistä hankkeessa on kyse?

VTT:n koordinoima MSWPlast-hanke on Business Finlandin rahoittama yhteistutkimushanke, jossa VTT ja Suomen ympäristökeskus tutkivat mahdollisuutta kierrättää muovia kiinteästä yhdyskuntajätteestä Remeon, Borealiksen ja Vantaan Energian kanssa.

Tällä hetkellä suuri osa muovista jää sekajätteeseen ja päätyy polttoon, sillä lajittelu on osin tehotonta kodeissa ja yrityksissä. Hanke tähtää teollisesti eroteltujen kiinteiden yhteiskuntajätteiden muovijakeiden lajittelukyvyn tutkimiseen ja kierrätettävyyden arvioimiseen. Hankkeen odotetaan lisäävän tietoa sekajätteestä kerätyn muovin kierrätyskelpoisuudesta Suomessa ja se luo teknisen konseptin käsittelyä varten ja systeemisen konseptin jälkilajittelun sisällyttämiseksi nykyisiin kierrätyksen arvoketjuihin.

512 tonnin yhdyskuntajäte-erän tutkiminen aloitettiin Remeon toimipisteellä Tampereen Ruskossa, jossa suoritettiin yhdyskuntajätteen esimurskaus sekä seulonta kiekkoseulalla.

Lue projektista lisää VTT:n nettisivuilta:

Takaisin listaukseen