Skip to content

Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy rakensi 2020–2021 Vantaalle Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Uusimman teknologian myötä laitoksella tuotetaan erittäin puhtaita ja arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Laitoksen todellinen tekninen käsittelykapasiteetti mahdollistaa huomattavasti nykyistä ympäristölupaa suuremman vuotuisen käsittelymäärän ja siksi Remeo käynnistää prosessin laitoksen ympäristöluvan kaksinkertaistamiseksi.

Remeon rakentama materiaalinkierrätyslaitos sijaitsee Vantaan Långmossebergenin alueella hyvien kulkuyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun suurista materiaalivirroista. Remeon laitos käsittelee rakennusteollisuuden sekä kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleja. Laitoksen ratkaisuiden ja hyvin pitkälle automatisoidun teknologian ansioista materiaaleista voidaan hyödyntää merkittävästi korkeampi osa, kuin muilla käytössä olevilla ratkaisuilla.

Käsittelylaitoksen käsittelykapasiteetti on suurempi, kuin mitä projektin alussa odotettiin ja siksi Remeo käynnistää prosessin ympäristöluvan volyymien tuplaukseen. Laitoksella on kapasiteettia käsitellä yli 70 % pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätteistä, joista merkittävä osa käsitellään nyt muualla Suomessa tai Virossa. Remeon nykyinen ympäristölupa on kuitenkin pienempi, kuin laitoksen todellinen käsittelykapasiteetti.

Tehokas teknologia mahdollistaa käsittelykapasiteetin kasvun

Rakensimme niin tehokkaan laitoksen, että pystymme käsittelemään enemmän materiaalia, kuin etukäteen ennustimme. Tekniset ratkaisumme ovat erittäin korkealla tasolla ja laitoksen käsittelykapasiteetti on niin erinomainen, että voimme käynnistää prosessin tuplata ympäristöluvan mukainen käsittelykapasiteetti ja käsitellä entistä suuremman osan pääkaupunkiseudun jätteistä – arviolta yli 70 %”, Remeon jalostuksen liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Tällä hetkellä ympäristöluvan mukainen sallittu käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä, 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta sekä 50 000 tonnia puuta vuodessa. Uusi, ja ympäristölupaan haettava käsittelykapasiteetti, laitoksella on 250 000 rakennusteollisuuden ja 120 000 tonnia kaupan ja teollisuuden jätteitä. Puulle haetaan kasvua 100 000 tonniin uudessa ympäristöluvassa. Tämä on merkittävä kasvu ja sillä on positiiviset vaikutukset kierrätysasteen nostoon.

Suurempi käsittelykapasiteetti kattaa lähes koko pääkaupunkiseudun jätteenkäsittelyn

Suurempi jätteenkäsittelykapasiteetti tarkoittaa suurempia käsittelyvolyymejä. Remeo pystyy vastaanottamaan entistä suurempia määriä materiaalia käsittelyyn ja siten laajentamaan palveluita yhä useammalle asiakkaalle.

Remeo tekee konkreettisia tekoja kiertotalouden eteen ja käsittelykapasiteetin kaksinkertaistaminen on esimerkki tästä. Remeon missiona on pyrkiä vähentämään CO2-päästöjä ja pienentämään asiakkaiden hiilijalanjälkeä.

 Laitoksen toiminta tehostuu, mutta käytännön toimintaan ei suuria muutoksia

Ympäristöluvan mukaisen käsittelykapasiteetin kasvattaminen ei muuta laitoksen toiminta-aikoja tai vaikuta merkittävästi laitokselle saapuvaan liikenteeseen.

Käytännön tasolla muutos tehdään laitoksen tehokkuuteen sen toiminta-aikana ja käsiteltävän materiaalin määrään. Remeon kierrätyslaitoksella toimintaan ei kuulu pitkäaikainen tai suuret varastointimäärät, joten ympäristöluvan muutos ei tule vaikuttamaan varastointiin liittyviin lupamääräyksiin.

Logistiikkaan liittyviin lupaehtoihin muutoksen myötä ei tarvitse tehdä muutoksia. Tehokkaalla siirtokuormauksella vältetään liikenteen määrän merkittävä kasvu alueelle.

Datalla tarkkaa tietoa toiminnasta

Remeon materiaalinkierrätyslaitos avattiin virallisesti helmikuussa 2022 elinkeinoministeri Mika Lintilän saattelemana, mutta laitoksella on käsitelty materiaaleja, tehty testejä ja kerätty dataa jo syksystä 2021.

Rakennusjätteen osalta ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on erinomaiset 71,8 %. Kaupan- ja teollisuuden jätteiden osalta tavoite oli 30 % ja Remeon laitos on jo todella lähellä tavoitetta; todellinen lukema ensimmäisen, vielä säätövaiheen, tuotanto kvartaalin osalta on 28,2 %.

Linjastoja hienosäädetään kerätyn datan avulla. Kerätyn tiedon ansiosta käsitelty materiaali ja kierrätysaste saadaan tarkkaan selville. Tämä mahdollistaa sen, että perinteisten pistokokeiden ja arvioiden sijaan Remeo pystyy kertomaan jätteistä, kierrätysasteesta ja uusiomateriaalista laadusta tarkkaa dataa.

Laitos on merkittävä investointi Suomalaiseen kiertotalouteen

Uuden kierrätyslaitoksen teknologisella toteutuksella Remeo auttaa asiakkaitaan vastaamaan lainsäädännön asettamiin kierrätysastetavoitteisiin. Suomen lainsäädäntö on vaatinut vuoden 2020 alusta, että energiaksi polttamisen sijaan rakennusjätteestä täytyy kierrättää materiaalina uusiokäyttöön 70 prosenttia.

Vantaalle rakennettu kierrätyslaitos on yrityksemme historian suurin hanke, ja sillä pyrimme asemoitumaan entistä vankemmin suomalaisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotalous vaatii puheiden sijasta tekoja ja tästä syystä emme ole jääneet odottamaan mahdollisia yhteiskunnan tukijärjestelmiä, vaan olemme rohkeasti lähteneet investoimaan tähän asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle merkittävään hankkeeseen. Me uskomme ekonomian ja ekologian kulkevan käsi kädessä”, Remeon toimitusjohtaja Johan Mild sanoo.

Laitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen on noussut ensimmäistä kertaa huomattavasti suurempaan rooliin energian hyödyntämisen sijaan. Kiertotalousfilosofian mukaisesti kierrätettävien materiaalien käsittely tulee tehdä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeon muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun.

Remeon laitoshanke on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät uusimman teknologian hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Laitetoimittajat ovat Stadler ja ZenRobotics Oy. Laitoksen toiminnot tapahtuisivat pääosin sisätiloissa, mikä minimoi toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- tai hajuhaitat.

Katse tulevaisuudessa

Jätteiden polttaminen tulee vähenemään 2030-luvulla ja kiertotalouden ratkaisut tulevat tärkeämmäksi ilmastokriisin kannalta. Remeon laitoksella on varauduttu siihen, että lajiteltavat jätteet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa ja laitoksen toimintaan onkin mahdollista tehdä muutoksia käsiteltävien materiaalien osalta.

 

LISÄTIEDOT: Mauri Lielahti, Remeo Oy, liiketoimintajohtaja, puh. 050 598 8158, mauri.lielahti@remeo.fi

Remeo Oy on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme uusia kiertotalouden ratkaisuja, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Työllistämme noin 400 ammattilaista 13 paikkakunnalla ja kahdeksassa kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja käsittelevässä laitoksessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92 miljoonaa euroa. remeo.fi

Takaisin listaukseen