Skip to content

Remeo ja Suomen Pakkaustuottajat Oy ovat solmineet sopimuksen, jonka johdosta Remeo aloittaa tuottajavastuullisten muovipakkausten käsittelyn Remeon Vantaan materiaalinkäsittelylaitoksella. Remeo tarjoaa sopimuksen myötä SPT:lle kotimaisen käsittelykanavan materiaaleille, joiden virta on lähiaikoina ollut ulkomaille.

Remeon ja SPT:n yhteistyö alkoi lokakuussa 2023, jolloin ensimmäiset kuluttajamuovipakkaukset saapuivat Remeon käsittelylaitokselle. Remeo vastaa materiaalin lajittelusta sekä lajitellun materiaalin toimittamisesta kierrätykseen. Yhteistyö koskee sekä yritys- että kuluttajapakkauksia.

Kiitos luottamuksesta Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle, joka näkee meidät innovatiivisena materiaalin-käsittelijänä. Yhteistyön mahdollistaa Remeon kierrätyslaitosinvestointi ja sen soveltuvuus erilaisten materiaalien käsittelyyn. Laitoksen tarkalla data-analytiikalla saadaan tietoa pakkausten koostumuksesta, ja se mahdollistaa pakkausten lajitteluarkkitehtuurin kehittämisen.” Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kommentoi.

”SPT:n tavoitteena on edistää kotimaisen muovinlajittelukapasiteetin kasvattamista yhdessä alan toimijoiden kanssa. Remeon nykyaikainen käsittelylaitos mahdollistaa osaltaan myös muovipakkausten lajittelun ja on hienoa päästä mukaan kehittämään kotimaisia ratkaisuja sekä selvittää niiden todellinen potentiaali. Laitoksessa on mahdollista käsitellä myös yritysmuovipakkauksia, joiden keräykseen ja kierrätykseen SPT haluaa voimakkaasti panostaa tulevaisuudessa.” SPT:n toimitusjohtaja Pekka Tommola toteaa.

Yhteistyö linjassa Remeon pyrkimyksen kanssa vähentää Suomen CO2-päästöjä kierrätysastetta nostamalla

Remeolla on tavoitteenaan ratkaista ilmastonmuutosta pitämällä materiaalit kierrossa sekä vähentää päästöjä kierrätysastetta nostamalla. Tässä apuna on huipputeknologia. Remeon Vantaan käsittelylaitos pystyy lajittelemaan myös kuluttajamuovipakkaukset. Uusinta teknologiaa käyttävän laitoksen toiminta perustuu Remeon vuosien kokemukseen ja osaamiseen materiaalinkäsittelystä. Laitos lajittelee materiaalia tekoälyn avulla ja tuottaa dataa erilaisiin materiaalinkäsittelytarpeisiin.

Yhteistyöstä hyötyvät myös Remeon asiakkaat, sillä Remeo ottaa entistä vahvemmin tavoitteekseen vähentää energiahyödyntämiseen päätyvän jätteen määrää.

Lisätiedot:      

Mauri Lielahti, Remeo Refining, puh. 050 5988 158

Pekka Tommola, Suomen Pakkaustuottajat Oy, puh. 0400 315 841

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys, joka ratkaisee ilmastonmuutosta pitämällä materiaalit kierrossa. Remeo haluaa olla suunnannäyttäjä laadukkaiden uusioraaka-aineiden tuottamisessa sekä  vähentää Suomen CO2-päästöjä kierrätysastetta nostamalla. Remeo työllistää noin 500 ammattilaista ja toimii Helsingistä Ouluun ja Vaasasta Lappeenrantaan. Remeo liikevaihto oli 111,3 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, joka vastaa kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa. SPT on rekisteröity Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin 29.9.2022. SPT on ensimmäinen, heinäkuussa 2021 voimaan tulleen jätelain 62 §:n mukainen pakkausten tuottajayhteisö Suomessa, joka palvelee asiakkaita kaikkien pakkausmateriaalien osalta. SPT:n arvioitu liikevaihto on 33 MEUR ja markkinaosuus 90 % (2023).

Takaisin listaukseen