Skip to content

Ohessa materiaaleja, joita voit hyödyntää yrityksesi vastuullisuusviestinnässä. Voit valita alla olevista teemoista yhden teeman viestittäväksi esimerkiksi kerran kvartaalissa, miten viestinnänvuosikelloosi sopii!

Voit käyttää oheisia pohjia ja tekstejä vapaasti yrityksesi ulkoisessa viestinnässä. Täytä tekstien esimerkkeihin ja kuvien tyhjiin kohtiin yritystäsi vastaavat tiedot (esimerkiksi kierrätysaste). Kierrätysasteen löydät Remeon ympäristöraportoinnista. Kaikissa kuvissa on käytetty fonttina Arial Black ja Arial.

Viestintäteema 1: Toteutamme vastuullisia toimia arjessamme ja huolehdimme ympäristöstä

Tekstiehdotus ulkoiseen viestintään:

Kierrätys on helppo arjen teko, minkä avulla kannamme vastuumme ympäristöstä ja ehkäisemme luontokatoa. Jätehuolto on osa vastuullisuuttamme ja huolehdimme siitä, että jätteet säilyvät kiertotalousajattelun mukaisesti kierrossa.

Kierrätysasteemme vuonna 2022 oli X %. Luku kertoo, kuinka suuri osuus syntyneestä jätteestämme on hyödynnetty uusiomateriaalina energiana polttamisen sijaan.

Lataa tiedostot:

Neliö 1080×1080

Neliö-pohja 1080×1080

Instagram Story 1920×1080

Instagram Story -pohja 1920×1080

LinkedIn 1200×628

LinkedIn-pohja 1200×628

Tyhjä pohja 1200×628

Viestintäteema 2: Lajittelemme jätteemme ja ehkäisemme osaltamme ilmastonmuutostaa

Tekstiehdotus ulkoiseen viestintään:

Toteutamme vastuullisuutta myös jätehuollossa. Edistämme toiminnallamme kiertotaloutta kierrättämällä jätteistämme kaiken mahdollisen energiana polton sijaan. Materiaalien uusiokäyttö on luontokadon ehkäisemiseksi ensisijaisen tärkeää. Materiaalihyötyasteemme on X % eli tämä osuus jätteestämme on kierrätetty uusiokäyttöön.

Lataa tiedostot:

Neliö 1080×1080 karuselli 1

Neliö 1080×1080 karuselli 2

Neliö 1080×1080 karuselli 3

Neliö 1080×1080 karuselli pohja

Instagram Story 1 1920×1080

Instagram Story 2 1920×1080

Instagram Story 3 1920×1080

Instagram Story -pohja 1920×1080

LinkedIn 1 1200×628

LinkedIn 2 1200×628

LinkedIn 3 1200×628

LinkedIn-pohja 1200×628

Viestintäteema 3: Jätteen etusijajärjestys ja yrityksemme käytännön toimet sen eteen

Tekstiehdotus ulkoiseen viestintään:

Edistämme kiertotaloutta toteuttamalla jätteen etusijajärjestystä eli jätehierarkiaa. Jätteen etusijajärjestyksen mukaan ensisijaista on vähentää jätteen määrää ja varmistaa uudelleenkäyttö.  Pyrimme toiminnassamme ehkäisemään jätteen syntyä esimerkiksi suunnittelemalla materiaalien tilaukset niin, että mikään ei mene hukkaan, vaan kaikki materiaalit menevät käyttöön. Optimoimalla materiaalien tilaukset vähennämme myös ylimääräisen pakkausjätteen syntyä.

Etusijajärjestyksen mukaan kierrätämme jätteemme mahdollisimman hyvin. Panostamme yrityksemme kierrätykseen ja kierrätämme jätteemme jakeittain niiden syntypaikalla. Olemme panostaneet kierrätykseemme opastamalla oikeaoppiseen lajitteluun ja kouluttamalla henkilöstöämme.

(Teksti sisältää esimerkkejä konkreettisista teoista, muuta esimerkit vastaamaan yrityksesi toimia.)

Lataa tiedostot:

Neliö 1080×1080 karuselli 1

Neliö 1080×1080 karuselli 2

Neliö 1080×1080 karuselli 3

Neliö 1080×1080 karuselli pohja

Instagram Story 1 1920×1080

Instagram Story 2 1920×1080

Instagram Story 3 1920×1080

Instagram Story -pohja 1920×1080

LinkedIn 1 1200×628

LinkedIn 2 1200×628

LinkedIn 3 1200×628

LinkedIn-pohja 1200×628

Viestintäteema 4: Materiaalihyötyaste ja energiahyötyaste

Teksti ulkoiseen viestintään:

Kierrättäminen kuuluu yrityksemme vastuullisuuteen. Näin kannamme vastuumme kiertotalouden edistämisestä. Materiaalihyötyasteemme oli X % ja energiahyötyasteemme oli X %.

Tavoitteenamme on nostaa materiaalihyötyasteemme X %. Kierrättämällä jätteet energiana polton sijaan jätteet palaavat teollisuuteen uusiomateriaaleiksi korvaamaan neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Tavoitteen saavuttamiseksi tulemme… (tähän esimerkkejä, mitä toimia tulette tekemään. Esimerkiksi vähentää sekajätteen määrää, järjestää jätehuoltokoulutus tms.)

Lataa tiedostot:

Neliö 1080×1080 karuselli 1

Neliö 1080×1080 karuselli 2

Neliö 1080×1080 karuselli 3

Neliö 1080×1080 karuselli pohja

Instagram Story 1 1920×1080

Instagram Story 2 1920×1080

Instagram Story 3 1920×1080

Instagram Story -pohja 1920×1080

LinkedIn 1 1200×628

LinkedIn 2 1200×628

LinkedIn 3 1200×628

LinkedIn-pohja 1200×628