Skip to content

Lounais-Suomen uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.6.2017. Esittelemme seuraavassa merkittävimmät jätteiden lajittelua koskevat uudet velvoitteet.

Nyt kierrätetään muovipakkaukset!

Suuri määrä kotitalouksien ja yritysten jätteistä on kierrätyskelpoista muovia. Lounais-Suomen taloyhtiöiden ja yrityksien on järjestettävä muovipakkausten erilliskeräys silloin, kun

asuinkiinteistöissä on vähintään 20 huoneistoa tai
yritys tuottaa muovipakkausjätettä yli 10 kg tai 290 litraa viikossa.
Muovipakkausten lajittelu kannattaa myös pienemmissä taloyhtiöissä ja yrityksissä! Muovien lajittelu edistää lisäksi kierrätystä ja voi luoda säästöjä silloin, kun polttokelpoisen jätteen astiamäärää voidaan vähentää tai tyhjennysrytmiä harventaa. Muovipakkauksista ei peritä lainkaan jätteen käsittelymaksua. Muovipakkaukset jalostetaan teollisuuden uusioraaka-aineeksi.

Biojäte talteen tehokkaammin

Biojätteen lajitteluvelvoitteen raja laskee ja koskee jatkossa vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä. Yrityksillä raja on yli 20 kg tai yli 70 litraa viikossa. Velvoite ei koske taloyhtiöitä, jossa syntyvä biojäte kompostoidaan.

Erilliskerätty biojäte hyödynnetään biokaasulaitoksella sähkön, kaukolämmön ja maanparannusaineen tuotannossa. Biojätteen erilliskeräys parantaa myös polttokelpoisen jätteen laatua.

Kierrätys on tärkeä osa kiertotaloutta

Jätehuoltomääräykset asettavat uusille velvoitteille siirtymäajan 1.6.2018 asti. Lajittelumuutoksiin kannattaa varautua ajoissa, ja moni taloyhtiö ja yritys onkin jo siirtynyt uuteen lajittelumalliin.

Lajittelun helppous, ympäristönäkökulmat ja säästöt jätteen käsittelymaksuissa ovat tärkeitä näkökulmia ja auttavat toteuttamaan kiertotaloutta.

Takaisin listaukseen