Skip to content

Koronaepidemia on koskettanut meitä kaikkia ja muuttanut arkeamme. Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme monin tavoin uutta normaalia odotellessa. Poikkeuksellinen aika on tuonut mukanaan myös vahvan tunteen siitä, että yhdessä selviämme tästäkin.

Kun tulevista rajoituksista alettiin Suomessa puhua, alkuun toivottiin, että eiköhän tilanne parissa viikossa rauhoitu. Samalla suomalaiset varautuivat siihen, että ehkä parin viikon kuluttua vasta oikeasti ymmärrämme, mistä on kysymys. Kun poikkeustilanne julistettiin ja Uusimaa suljettiin, iski yhteinen ihmetys, huoli ja jopa pelko epätietoisuudesta. Tällaista ei ole meidän aikanamme ennen eletty.

Nopeasti me suomalaiset kuitenkin aloimme sopeutua uuteen tilanteeseen. Suuri osa jäi etätöihin ja lapset kotiopetukseen. Sosiaalinen kanssakäyminen kasvokkain minimoitiin. Rajoituksista, ahkerasta käsienpesusta, käsidesistä ja hengityssuojista tuli uusi normaali.

Mitä nyt kuuluu?

Koronakevään myötä yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintojaan ennen näkemättömällä tavalla. Joiltakin sulivat jo tehdyt suunnitelmat käsistä ja kalenterit tyhjenivät, joiltakin sovitut työt siirrettiin odottamaan tulevia parempia aikoja. Joissain yrityksissä töiden määrä kasvoi uusiin lukemiin.

Ympäristöhuoltoalan yritykset kuuluvat sopeutujiin. Osa töistä on vähentynyt, mutta osa lisääntynyt. Poikkeustilanne on myös tarjonnut uusia mahdollisuuksia ja kasvattanut uusia luovia ratkaisuja uudenlaisiin tarpeisiin.

Remeo-yksiköistä eri puolilta Suomea kerrotaan esimerkiksi siitä, että yritysten jätemäärä on selvästi vähentynyt, mutta kotitalouksien vastaavasti kasvanut. Kehityssuunta on luonnollinen, koska poikkeusoloissa useimmat työpaikat ovat olleet kiinni ja ihmiset viettäneet aikaa kotioloissa.

Liiketoiminnassa näkyy sekin, että hotellien, ravintoloiden ja koulujen ollessa kiinni biojätteen määrä on vähentynyt. Päivittäistavarakaupassa puolestaan esimerkiksi pakkausmateriaalien määrä on lisääntynyt.

Turvallisuus edellä, toimintaa kehittäen

Tarkentuneet siivous- ja hygieniaohjeet ovat lisänneet jäteastioiden pesua. Kuljettajien turvallisuutta on korostettu minimoimalla kohtaamisia ja luonnollisesti lisäämällä käsienpesua sekä autojen sisätilojen desinfiointia. Ohjeistusta hengityssuojien ja suojahaalareiden käyttämisestä on tarkennettu ajan hengen mukaisesti.

Taloyhtiöiden jätepisteiden huoltopalvelua on kasvatettu lisäämällä jäteastioita, tehostamalla jäteastioiden puhdistuspalvelua, desinfioimalla tartuntakahvoja ja uusimalla lajittelutarroja. Monilla paikkakunnilla olemme tarjonneet lajittelua kehittävää monilokeropalvelua, joka opettaa lajittelua ja lisää ymmärrystä sen merkityksestä.

Myös asiakkaamme ovat olleet entistä aktiivisempia ja kyselleet poikkeustilanteen vaikutuksista ja nopeammin täyttyvien jäteastioiden tyhjennyksistä.

Uutta ajattelua, uusia mahdollisuuksia

Muutakin uutta on keksitty: Turun seudulla asukkaille on tarjottu mahdollisuutta tilata suurten jätteiden, kuten huonekalujen noutopalvelua kotoa. Lahden suunnalla on avattu uusia palveluita kuten etukonttien sekä bio-, seka-, energia- ja kartonkipuristimien pesuja entistä järjestelmällisemmin.

Poikkeuksellinen aika on näkynyt alkukevään aikana myös siten, että tilapäiseen käyttöön tarkoitettujen saniteettituotteiden kysyntä on selvästi kasvanut. Rakennustyömaat, taloyhtiöiden saneeraukset ja erilaiset tapahtumat ovat tyypillisiä käyttökohteita wc- ja suihkukonteille, mutta nyt niitä vuokrataan myös leirintäalueille, kaupunkien liikuntapaikoille sekä viranomaiskäyttöön. Kasvavaa kysyntää on riittänyt niin ikään yrityksissä, joissa vierailijoita ei voida päästää yrityksen tiloihin.

Henkilökunnan turvallisuudesta on huolehdittu eri tavoin, esimerkiksi rytmittämällä kuljettajien työvuoroja siten, että kohtaamisia olisi mahdollisimman vähän varikoilla ja työpisteissä. Tuotantoa on sopeutettu monin keinoin, kuten työajan lyhennyksillä sekä ajo- ja reittijärjestelyin. Etätyö on osoittautunut sitä tekeville yllättävänkin toimivaksi vaihtoehdoksi.

Yhdessä selviämisestä on tullut kantava voima

Koronakevät on nyt edennyt vaiheeseen, jossa maailmalta ja läheltä kuuluu jo toivoa ja luoviakin uutisia. Rajoituksia avataan vähitellen ja elämä siirtyy tutumpiin uomiinsa. Vaikka koronaepidemia voi vaikuttaa toimintaamme ja arkeemme vielä pitkäänkin, uskomme huomiseen ja suuntaamme eteenpäin.

Koronan jälkeinen aika tulee. Poikkeuksellinen kevät on nostanut uudella tavalla esiin auttamishalun ja toisten tukemisen. Yhdessä selviämisestä on tullut kantava voima.

Johan Mild, toimitusjohtaja, Remeo Oy

Takaisin listaukseen