Skip to content

Jätteiden lajittelun historia on alkanut käsinlajittelusta ja lajittelutapaa näkee yhä nykyäänkin: ympäri maailmaa isoilla kaatopaikoilla jätteitä lajitellaan käsin ja suurkaupungeissa saattaa nähdä jonkun kuljettavan käsin kerättyjä pahvikuormia pyörään kiinnitettynä. Omanlaistaan käsinlajittelua on muoviroskien keruu rannoilta, myös pitkin Eurooppaa. Aasiassa länsimainen kävijä saattaa kauhistellen seurata vierestä, kuinka miehet ovat vyötäisiään myöten likaisessa jokivedessä keräämässä muoviroskia – yleensä ilman hanskoja tai muita turvavarusteita.

Jätteiden lajittelun monet eri menetelmät

Lähtökohtaisesti mitä pidemmälle kehittynyt yhteiskunta, sitä pidemmälle myös jätteiden lajittelukeinot on jalostettu. Lajitteluun on monenlaisia eri keinoja, aina käsinlajittelusta robotilla tehtävään lajitteluun. Niiden lisäksi jätteitä erotellaan magneetilla, sensorin ja laserin avulla, tai vaikkapa materiaalin mukaan.

Eri jätemateriaaleille toimivat eri menetelmät ja toisaalta esimerkiksi robotteja ollaan vasta vähitellen ottamassa laajemmin käyttöön. Remeo on koneellisessa ja robottien avulla tehtävässä lajittelussa alan edelläkävijä.

Jätteiden käsinlajittelun riskit ja hyödyt

Länsimaisissa hyvinvointivaltioissa jätteiden käsinlajittelusta on lähes kokonaan luovuttu useista eri syistä. Teollistumisen myötä koneet ovat korvanneet ihmiset monessa rutiininomaisessa tehtävässä ja yksi niistä on jätteiden lajittelu. Lisäksi jätemäärät ovat länsimaissa niin suuria, että ihmistyövoima ei siihen riittäisi. Käsinlajittelu on myös terveysriski; mitä lähempänä jätteitä ollaan, sitä enemmän työntekijä on myös kosketuksissa pölyn ja erilaisten epäterveellisten hiukkasten kanssa. On selvää, että materiaalien kierrättäminen ei saa aiheuttaa riskejä työntekijöille. Erityisesti sekajätteen käsittelystä voisi koitua ongelmia käsin lajittelijalle: jätteet voivat sisältää haitallisia aineita ja vaarallisia tuotteita, kuten kemikaaleja tai pistäviä jätteitä.

Suomessa käsinlajittelu on usein käytössä enää vain tarkistuslajittelussa, jossa varmistetaan jätemateriaalin korkea laatu. Aina kone ei nimittäin pysty siihen, mihin ihmissilmä pystyy. Remeon Ruskon laitoksen laitospäällikkö Pauli Nyman kuvailee käsinlajittelua: ”Käytämme sitä yhä laadunvarmistukseen. Käsinlajittelun etuna on esimerkiksi se, että sen voi nopeasti aloittaa missä vain. Meillä tämä on tosin hyvinkin pysyvää toimintaa.”

Nyman kertookin, että eräs lajittelija on viihtynyt työssään jo 15 vuotta. ”Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti turvallisuuteen ja työolosuhteisiin. Sen myötä lajittelijoiden vaihtelevuus on pientä. Onhan se stressivapaata työtä, ja hyvin palkattua koulutukseen nähden.”

Robotti lajittelee jätteitä tekoälyn avulla

Remeo käyttää lajittelussaan ZenRoboticsin robottilajittelua, joka hyödyntää maailman ensimmäisenä tekoälyä jätteen käsittelyssä. Tekoäly varmistaa sen, että uusiokäyttöisiä materiaaleja menee mahdollisimman vähän hukkaan ja Remeon jätehuollon asiakkaiden kierrätysaste nousee. Robottien avulla jätteestä saadaan eroteltua talteen jopa 95 % hyödynnettäviä materiaaleja.

”Robotit ovat ehdottomasti tulevaisuutta. Käsinlajittelu on tietenkin fyysisesti rankkaa ja robotti ei väsy siinä missä ihminen. Toisaalta taas uusien lajiteltavien jätejakeiden opettaminen on ihmiselle tällä hetkellä nopeampaa kuin robotille. Molemmissa on omat hyvät puolensa”, Nyman miettii.

Robottien ja käsilajittelijan tarkkuudesta huolimatta jätteiden syntypaikkalajittelulla voidaan edelleen vaikuttaa suuresti kiertotalouden onnistumiseen. Kun yrityksissä ja kotona laitetaan biojätteet omaan astiaan, muovit toiseen ja metallit sekä lasit omiinsa, on kierrätyksen lopputuloksena syntyvien uusioraaka-aineiden laatu aina paras.

 

Kirjoittaja: Katja Vaulio on ympäristöalan asiantuntija, kirjailija ja vastuullisen matkailu

ammattilainen. Hänen intohimonaan on maailman parantaminen. Lue lisää: www.katjavaulio.com

 

Lähteet:

https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/kiertotalous/kiertotalouden-altisteet

https://www.sitra.fi/caset/zenroboticsin-robotit-lajittelevat-jatetta-tehokkaasti-tekoaly-mullistaa-kierratyksen/

https://www.sitra.fi/caset/robottien-avulla-materiaali-takaisin-kayttoon/

Takaisin listaukseen