Skip to content

Tilastokeskuksen juuri julkaisema jätetilasto Suomen yhdyskuntajätteestä on ikävää luettavaa. Kiertotalouden mahdollisuuksista ja paljosta puheesta huolimatta kierrätysasteemme on selvästi laskenut edellisestä vuodesta. Poltamme käyttökelpoista materiaalia jopa edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2017 Suomessa tuotettiin 2,75 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä. Tämä tarkoittaa vuoden aikana noin 500 kg jätettä henkilöä kohden. Jätemäärä on pysynyt samana viime vuodet ja joka vuosi entistä suurempi määrä poltetaan ja hyödynnetään energiana. Tähän suurin syy on se, että kaatopaikoille vieminen kiellettiin, joten viime vuoteen asti kehitys on ollut positiivista. Nyt uusimman tilaston valossa polttamisen lisääntyminen näyttäisi meillä syövän myös kierrätyksen osuutta.

Suomalaiset usein luulevat, että meillä jätteenkäsittely ja kierrätys ovat todellisuutta paremmalla tolalla. Tämä juontaa ehkä juurensa maineestamme edistyksellisestä ja oppineesta yhteiskunnasta. EU:n vertailussa Pohjois-Euroopan ahkerimpia kierrättäjiä ovat kuitenkin Saksa ja Itävalta – heikoin Suomi.

Emme saa muutosta aikaiseksi, jos emme muuta ajattelutapaamme ja toimintaamme läpi koko yhteiskunnan. Kaikkein eniten tarvitsemme yhteistä tahtoa ihan kaikkien toimijoiden ja poliittisten päättäjien kesken.

Kiertotalous luo valtavasti uusia, kiinnostavia ja ympäristöystävällisiä liiketoimintamahdollisuuksia, jos annamme sille tilaa. Uudet innovaatiot odottavat syntymistään.

Sanna Karppinen

Lue lisää: https://www.stat.fi/til/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_tie_001_fi.html

Takaisin listaukseen
Kysy lisätietoja

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 7.45 - 16.15 numerossa