Skip to content

Tilastokeskuksen 9.1.2019 julkaisema ja 14.1. päivittämä Jätetilasto 2017 on ikävää luettavaa. Kiertotalouden mahdollisuuksista ja paljosta puheesta huolimatta Suomen kierrätysaste yhdyskuntajätteen osalta on laskenut edellisestä vuodesta. Poltamme käyttökelpoista materiaalia jopa edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2017 Suomessa tuotettiin noin 500 kg jätettä henkilöä kohden

Jätemäärä on pysynyt suunnilleen samana viime vuodet. Joka vuosi kuitenkin entistä suurempi määrä poltetaan ja hyödynnetään energiana. Tähän suurin syy on ollut se, että kaatopaikoille vieminen kiellettiin, joten viime vuoteen asti kehitys on ollut positiivista ja kaatopaikalle ei jätettä enää päädy. Nyt kuitenkin uusimman tilaston valossa polttamisen lisääntyminen näyttäisi meillä syövän myös kierrätyksen osuutta. Kierrätetyn materiaalin määrä putosi jätetilaston mukaan lähes 25 000 tonnia. Samaan aikaan poltettavan jätteen osuus kasvoi lähes 4 %-yksikköä.

Suomessa kierrätysaste oli 42 % vuonna 2016 ja vuonna 2017 enää 40,6 %

Tilastoa on moitittu virheelliseksi vielä Tilastokeskuksen päivityksen jälkeenkin, mutta polton osuus on mahdollisista tilastointivirheistä huolimatta huono verrattuna EU:n kierrätystavoitteisiin. Yhdyskuntajätteestä, jota kierrätämme nyt tulisi kierrättää 50 % jo vuonna 2020 ja 60 % vuonna 2030.

Suomalaiset usein luulevat, että meillä jätteenkäsittely ja kierrätys ovat todellisuutta paremmalla tolalla. Tämä juontaa ehkä juurensa maineestamme edistyksellisenä ja oppineesta yhteiskuntana. EU:n vertailussa Pohjois-Euroopan ahkerimpia kierrättäjiä ovat kuitenkin Saksa ja Itävalta – heikoin Suomi.

Kuluttajien ei pidä tuntea syyllisyyttä – mahdollisuudet ovat rakenteissa

Emme saa muutosta aikaiseksi, jos emme muuta ajattelutapaamme ja toimintaamme läpi koko yhteiskunnan. Kaikkein eniten tarvitsemme yhteistä tahtoa kaikkien toimijoiden ja poliittisten päättäjien kesken. Kiertotalous luo valtavasti uusia, kiinnostavia ja ympäristöystävällisiä liiketoimintamahdollisuuksia, jos annamme sille tilaa. Uudet innovaatiot odottavat syntymistään.

Sanna Karppinen

Lue lisää: https://www.stat.fi/til/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_tie_001_fi.html

Blogia päivitetty 25.1.

Takaisin listaukseen