Skip to content

Remeon kasvutarina jatkuu – selvitystyö rakennusjätteen käsittelyn modernisoimiseksi Tampereella aloitetaan

”Olemme saaneet hyviä tuloksia Vantaalla toimivalla käsittelylaitoksellamme, joka käyttää huipputeknologiaa materiaalien lajittelussa. Haluamme skaalata hyväksi todettuja ratkaisujamme valtakunnallisesti ja tuoda erinomaisia kierrätystuloksia yhä laajemman asiakaskunnan saataville”, Remeon jalostuksen liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Osana selvitystyötä Remeo käynnistää myös ympäristöluvan päivittämisen suunniteltujen kokonaisuuksien mukaiseksi.

Investoinnilla vaikutus koko rakennusalan kierrätyksen tehostumiseen

Mahdollinen investointi kehittäisi koko rakennusalan kierrätystä sekä vaikuttaisi positiivisesti ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Remeon Vantaan teollisella kierrätyslaitoksella materiaalia lajittelevat tekoälyä käyttävät robottikädet sekä optiset erottelijat, joiden avulla on päästy lähes 72 prosentin kierrätysasteeseen rakennusjätteen lajittelussa. Tämä ylittää lainsäädännön vaatiman minimitavoitteen, jonka mukaan vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä täytyy kierrättää materiaalina energiana polttamisen sijaan.

Laitos on Euroopan edistyksellisin ja sen käsittelykapasiteetti on ennakoitua tehokkaampi, jonka takia Remeo käynnisti keväällä ympäristöluvan mukaisen kapasiteetin kaksinkertaistamisen.

”Vantaan laitoksemme pysty käsittelemään yli 70 prosenttia pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätteistä, jotka ennen on siirtokuormattu maan rajojen ulkopuolella. Aloitimme selvitys- ja suunnittelutyön Pirkanmaan käsittelytoiminnan kehittämiseksi saman ideologian ja konseptin mukaiseksi. Kun jätettä käsitellään paikallisesti, niin saadaan merkittäviä ilmastovaikutuksia myös logistiikan myötä”, summaa Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

Yrityskaupan myötä kasvanut kapasiteetti ja entistä vahvempi valtakunnallinen toimija

Remeo osti Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminnan kesäkuussa 2022 vahvistaen käsittelytoimintaansa erityisesti Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Deletellä on historia erityisesti rakennus- ja purkujätteiden vastaanottamisessa ja käsittelyssä ja kaupan myötä Remeo positioitui rakennus- ja purkujätteen käsittelyn markkinajohtajaksi.

Yrityskaupan myötä Remeo yhdistää oman innovatiivisen käsittelyideologiansa Deleten jäteosaamiseen ja vahvaan käsittelytoimintaan erityisesti Pirkanmaalla.

”Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton”, kertoo Johan Mild.

 

Lisätietoa Remeon Vantaan kierrätyslaitoksesta:

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu muun muassa älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Tutustu Remeon käsittelylaitokseen: https://kampanja.remeo.fi/virtuaalikierros.

 

Lisätietoja:

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi

Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyy Remeo-konsernin omistukseen

Delete Ympäristöpalvelut Oy on myyty suomalaiselle Remeo-konsernille. Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta kokonaisuudessaan siirtyi Remeo konsernin omistukseen 30.6.2022 alkaen.

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n operatiivinen toiminta jatkuu normaalisti omistuksen siirtyessä osaksi teollista ja vakavaraista Remeo-konsernia, joka on jätteenkäsittelytoiminnassa Euroopan edelläkävijä. Yrityskauppa ei edellytä toimenpiteitä Delete Ympäristöpalveluiden asiakkailta tai sidosryhmiltä.

Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n asiakkaita palvellaan yhä laajemmalla valikoimalla kiertotalouden palveluita.

” Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton. Toivotamme myös Deleten henkilöstön osaksi Remeon tiimiä ”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

Entistä vahvempi kiertotalouden kumppani

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon käsittelylaitosverkostoa. Laajemman laitosverkoston kautta vastaanottopaikkojen tarjonta laajenee ympäri Suomen luoden tehokkuutta ja päästövähennyksiä asiakkaille.

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu muun muassa älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Olemme iloisia siitä, että saamme tarjota yhä laajemmin parempaa kierrätysastetta ja tehokkaampaa materiaalinkäsittelyä. Tästä hyötyy asiakkaiden lisäksi myös Suomen rakennusjätteen kierrätysaste – mitä suurempi määrä materiaalia kiertää kierrätyslaitoksemme kautta, sitä parempi on koko alan kierrätysaste ja sitä enemmän puhtaampaa uusiomateriaalia voimme tuottaa”, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti summaa.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Tutustu Remeon käsittelylaitokseen: https://kampanja.remeo.fi/virtuaalikierros.

Kiertotalousosaaminen ja sen toteuttaminen osana asiakkaidemme arkea kuuluu tiiviisti Remeon liiketoimintaan. Remeon vankka kiertotalousosaaminen ja korkea kierrätysaste ovat Delete Ympäristöpalvelut Oy:n asiakkaiden käytössä.

 

Lisätietoja:

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi

Tietoa Remeosta:

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista.

www.remeo.fi

Remeo osti Delete Ympäristöpalvelut ja positioituu markkinajohtajaksi rakennusjätteen käsittelyssä

Vantaalle viime vuonna avattu teollinen käsittelylaitoksemme vaihtaa pykälää isommalle ja kierrättää rakennus- ja purkujätettä markkinoiden parhaalla kierrätysasteella. Deleten asiakkaat pääsevät kierrätyslaitoksemme piiriin ja nostamme siten Deleten asiakkaiden kierrätysastetta ja luomme päästövähennyksiä mm. logistiikkaa optimoimalla. Alan kierrätysaste parantuu merkittävästi”, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu mm. älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Olemme iloisia siitä, että saamme tarjota yhä laajemmin parempaa kierrätysastetta ja tehokkaampaa materiaalinkäsittelyä. Tästä hyötyy asiakkaiden lisäksi myös Suomen rakennusjätteen kierrätysaste – mitä suurempi määrä materiaalia kiertää kierrätyslaitoksemme kautta, sitä parempi on koko alan kierrätysaste ja sitä enemmän puhtaampaa uusiomateriaalia voimme tuottaa”, Lielahti summaa.

 

Remeon kapasiteetti kasvaa

Remeo tiedotti 23.6.2022 Delete Ympäristöpalvelut Oyn:n osakekannan ostosta. Kauppa viimeisteltiin 30.6.2022, jolloin liiketoiminta siirtyi Remeon omistukseen.

Delete Ympäristöpalvelut Oy on nyt osa teollista ja vakavaraista Remeo-konsernia, joka on materiaalin kierrätyksessä Euroopan edelläkävijä ja yksi merkittävämpiä ympäristöhuoltoalan yrityksiä Suomessa.

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon kattavaa käsittelylaitosten verkostoa kasvattaen Remeon kapasiteettia vastaanottaa ja käsitellä materiaalia. Päästövähennyksiä saavutetaan logistiikkaa optimoimalla laitosverkoston kasvaessa. Erityisesti toiminta pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaan alueella vahvistuu.

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n osto on osa Remeon kasvustrategiaa ja vahvistaa maantieteellistä peittoamme ja monipuolistaa palvelutarjontaamme. Kaupan myötä kasvatamme lisäksi jo entuudestaan vahvaa rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaamme”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

 

Lisätietoja:

Mauri Lielahti, liiketoimintajohtaja Remeo, +358505988158, mauri.lielahti@remeo.fi

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi

Haastattelu- ja materiaalipyynnöt:

Piia Vilja, Head of Marketing and Communications Remeo, +358447114825, piia.vilja@remeo.fi

 

Tietoa Remeosta:

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista.

www.remeo.fi

Tietoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:sta:

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta keskittyy kierrätyspalveluihin ja on osa Delete konsernia. Delete Ympäristöpalvelu Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 25milj.€ ja sillä on 7 toimipistettä sekä yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Suurimmat asiakasryhmät ovat teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt ja kiinteistökehittäjät.

Remeo ostaa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n

Remeo on sopinut ympäristöhuoltoyhtiö Delete Ympäristöpalvelut Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Kauppa on suunniteltu toteutuvaksi 29.6.2022. Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta kokonaisuudessaan siirtyy Remeo-konsernin omistukseen.  

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n osto on osa Remeon kasvustrategiaa ja vahvistaa maantieteellistä peittoamme ja monipuolistaa palvelutarjontaamme. Kaupan myötä kasvatamme lisäksi jo entuudestaan vahvaa rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaamme”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild. 

Kaupan myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyy osaksi teollista ja vakavaraista Remeo-konsernia, joka on materiaalin kierrätyksessä Euroopan edelläkävijä ja yksi merkittävämpiä ympäristöhuoltoalan yrityksiä Suomessa.  

Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton. Odotamme myös innolla, että saamme toivottaa Deleten henkilöstön osaksi Remeon tiimiä”, Johan Mild summaa.    

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon kattavaa käsittelylaitosten verkostoa kasvattaen Remeon kapasiteettia vastaanottaa ja käsitellä materiaalia. Päästövähennyksiä saavutetaan logistiikkaa optimoimalla laitosverkoston kasvaessa. Erityisesti toiminta pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaan alueella vahvistuu.  

 

Lisätietoja: 

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi  

Haastattelu- ja materiaalipyynnöt: 

Piia Vilja, Head of Marketing and Communications Remeo, +358447114825, piia.vilja@remeo.fi 

 

Tietoa Remeosta: 

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut.  

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista.  

www.remeo.fi 

 

Tietoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:sta: 

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta keskittyy kierrätyspalveluihin ja on osa Delete konsernia. Delete Ympäristöpalvelu Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 25milj.€ ja sillä on 7 toimipistettä sekä yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Suurimmat asiakasryhmät ovat teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt ja kiinteistökehittäjät.  

Uusiola on kiertotalouden keskipiste

Kiertotalousyritykset Vantaan Energia, Remeo ja Rudus muodostavat kiertotalouden keskipisteen – Uusiolan. Toimijoita yhdistää yhteinen sijainti sekä se, että se, että ne toiminnallaan edistävät kiertotaloutta ja kunnioittavat luonnonvaroja. Alueella tehdään jätteestä sähköä ja lämpöä sekä kierrätykseen tulevista materiaaleista tuotetaan uusioraaka-aineita ja -tuotteita.

Vantaan Energia antaa Uusiolassa kotitalouksien sekä kaupan ja teollisuuden jätteille uuden elämän sähkönä ja lämpönä. Remeo jatkojalostaa jätteistä uusiomateriaalia ja palauttaa sen kiertoon eteenpäin älyteknologian avulla. Rudus puolestaan kierrättää kivipohjaiset tuotteet 100 prosenttisesti rakennustuotteiden raaka-aineiksi sekä uusiotuotteiksi.

Huipputeknologiaa ja tulevaisuuden työpaikkoja

Älyteknologia, modernit ratkaisut, investoinnit ja innovatiivisuus kuvaavat Uusiolaa. Mikä ennen oli roskaa, on tänä päivänä raaka-ainetta ja valuuttaa. Kiertotalous on mielenkiintoinen ja kasvava ala. Lähivuosille Uusiolaan onkin jo tehty investointipäätöksiä.

Investoinnit tarkoittavat lisää työpaikkoja ja sitä mukaa myös alueen kehittymistä. Kun Uusiola kehittyy, se tarkoittaa, että ympäristö voi paremmin. Kaikki voittavat.

Yhdessä olemme vahvempia ja maailma muuttuu nopeammin kohti parempaa.

”Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä ja nopeita toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Vahvalla kiertotalousosaamisellamme ja huipputeknologialle se onnistuu. Yhdessä olemme vahvempia.”- Vantaan Energia, Remeo ja Rudus 

Lue lisää täältä.

 

Pääsiäisen jätekuljetuksissa poikkeavat ajoaikataulut

Pääsiäisviikoilla arkipyhät aiheuttavat muutoksia ajoaikatauluihin. Normaali ajopäivä saattaa pyhien vuoksi muuttua päivällä tai kahdella.

Jätteen keräilyvälineellä on aina tietty suunniteltu ajopäivä ja puhumme suunnitellusta ajopäivästä siksi, että esim. arkipyhät ja keliolosuhteet saattavat siirtää tyhjennystä +/- 1 päivää.

Pääsiäisen aikana muutosta saattaa tulla useampikin päivä, sillä viikoille osuu useampia pyhäpäiviä. Myös kunnan järjestyslaki määrittää omalta osaltaan sen, miten jätteitä saa pyhien aikaan kerätä.

Kiirastorstaina asiakaspalvelumme myös sulkeutuu klo 15.00.

 

Tuemme Ukrainaa ja lopetamme yhteistyön venäläisomisteisten yhtiöiden kanssa

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuen lopetamme palveluiden ostamisen venäläisomisteisilta yhtiöiltä. Tähän kuuluvat muun muassa markkinointiyhteistyöt sekä polttoaineostot venäläisomisteisilta yrityksiltä.

Viivettä jäteastioiden tyhjennyksissä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa

Pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa on tällä hetkellä viivettä tyhjennyksissä. Pyrimme hoitamaan tyhjennykset mahdollisimman tehokkaasti ja pahoittelemme tästä aiheutuvia häiriöitä!

Uudenkaupungin laitoksella muutoksia vastaanotettaviin jätteisiin

Jatkossa vastaanotettavat jätejakeet ovat.

Jätteen vastaanottoon liittyvissä asioissa voitte olla suoraan yhteydessä L&T:n materiaalinkäsittelykeskukseen tai LSJH:n asiakaspalveluun.

Remeon Uudenkaupungin yksikkö palvelee yritysasiakkaita jatkossakin ma-pe klo 8.00 – 15.00.

Joululahjojen sijaan lahjoitimme tänä vuonna lahjan Itämeren suojelemiseksi

Joululahjojen sijaan lahjoitimme tänä vuonna lahjan Itämeren suojelemiseksi WWF:n kautta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 🎄