Skip to content

Viivästyksiä Nurmijärven jäteastia tyhjennyksissä

Joulukuun alun runsaat lumisateet hidastivat ajojamme huomattavasti ja lumitilanteen myötä yleiset tiealueet ovat olleet haastavia painavalle kalustolle. Lisähaasteita ovat tuottaneet puutteellisesti tehdyt lumityöt piha-alueilla, jonka takia kuljettajamme eivät ole pystyneet hoitamaan tyhjennyksiä ripeästi. Jouluviikon vesisateet jäädyttivät tienpintoja, joka on omalta osaltaan lisännyt raskaan kalustomme liikkumisen haasteita. Työ- ja liikenneturvallisuus ovat tekemisemme ytimessä, jolloin työtahti on hidastunut vaarojen välttämiseksi.

Sairaslomista johtuen emme ole saaneet lisäresursseja ajoihin, jonka vuoksi tyhjennyksiä on jäänyt tekemättä. Kuromme tilannetta kiinni parhaamme mukaan ja teemme tyhjennyksiä ylitöinä, jotta tilanne saadaan hallintaan.

Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja olemma pahoillamme haastavan tilanteen aiheuttamista myöhästymisistä!

Kiertotaloutta tehdään yhdessä: Uusiola on kolmen kiertotalousyrityksen keskittymä

Kiertotalous tehdään parhaiten yhdessä ja se on ollut selkeää Uusiolassa toimiville Remeolle, Vantaan Energialle ja Rudukselle. Konkreettinen yhteistyö alueella näkyy päivittäin, sillä Remeon jäteautot tyhjentävät keräämänsä sekä- ja energiajätteen Vantaan Energian laitoksen uumeniin tuottamaan sähköä ja lämpöä. Vieressä Remeon kierrätyslaitos lajittelee robottikäsillä kierrätyskelpoista uusiomateriaalia ja kierrätykseen kelpaamaton energiajae tuodaan Vantaan Energialle. Vantaan Energia laajentaa parhaillaan toimintaansa alueella ja työmaalta ylijäänyt louhe kiertää Rudukselle jatkojalostettavaksi. Vantaan Energian ruokalassa vierailevat naapurista sekä Ruduksen, että Remeon työntekijät ja Uusiolan tarinaa kerrotaan eri vierailijaryhmille, jotka tutustuvat alueella toimivien yritysten toimintaan.

Huipputeknologiaa ja tulevaisuuden työpaikkoja 

Uusiola työllistää tällä hetkellä satoja työntekijöitä ja tulevaisuuden investoinnit lisäävät entuudestaan Uusiolan houkuttelevuutta työpaikkana. Uusiolaan onkin investoitu tähän mennessä enemmän kuin mihinkään muuhun kiertotalousalueeseen Suomessa. Lisäksi alueeseen tullaan investoimaan satoja miljoonia lähivuosina.

Remeo jatkojalostaa jätteen uusiomateriaaliksi ja palauttaa eteenpäin huipputeknologian avulla

Remeon Uusiolassa sijaitseva, Euroopan edistyksellisin, materiaalinkäsittelylaitos edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Remeon materiaalinkierrätyslaitos on Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuinen projekti ja iso harppaus tiellä, jota Remeo haluaa kulkea. Tällä tiellä älyteknologia ja datan hallinta muodostavat yhä isomman osan toiminnasta.

Uusimman teknologian myötä laitoksella tuotetaan yritysten jätteistä erittäin puhtaita ja arvokkaita, uudelleen käytettäviä materiaaleja, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita. Kierrätyslaitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen nouseekin ensimmäistä kertaa huomattavasti suurempaan rooliin energiahyödyntämisen sijaan.

Remeo on tuonut tehdasmaisen, älyteknologisen tuotantoajattelun sinne, missä sitä ei ennen ole ollut ja vie älyteknologiaa pidemmälle kuin muut, sillä lajittelu on ollut perinteisesti mekaanista. Älykkäät teknologiat ja prosessit mukautuvat maailman muuttuviin tarpeisiin ja uudistuvaan lainsäädäntöön. Remeon kierrätyslaitos lajittelee yritysjätteitä ja laitoksella on kapasiteettia käsitellä yli 70 % pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätteistä, joista merkittävä osa käsitellään nyt muualla Suomessa tai Virossa.

Vantaan Energia – kiertotalousenergian pioneeri

Vantaan Energia antaa Uusiolassa kotitalouksien sekä kaupan ja teollisuuden jätteille uuden elämän sähkönä ja lämpönä. Syksyllä 2022 toiminta laajeni teollisuuden ja kaupan alan kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden energiahyötykäyttöön, kun jätevoimalan laajennus valmistui alueelle. Jätevoimalan laajennus hyödyntää energiantuotannon raaka-aineena kotimaista, kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden energiajätettä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontitarvetta Suomeen.

Vantaan Energia on edullisen ja vähäpäästöisen lämmöntuotannon edelläkävijä. Jo vuosia sitten totesimme, että fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ole ympäristön kannalta kestävää toimintaa. Ryhdyimme etsimään kiertotalousratkaisuja ja teknologiaa, joiden avulla voisimme päästä eroon fossiilisista yksi kerrallaan. Olemme jo puolittaneet päästömme vuoden 2010 tasosta ja investointiemme ansiosta lämmitämme Vantaan jo nyt 90 % fossiilittomasti.

Kaiken taustalla on Vantaan Energian pitkäjänteinen työ kiertotalouden ja uuden teknologian saralla. Kalliiden fossiilisten polttoaineiden sijaan lämpö tuotetaan kuluttajien sekajätteen, kaupan ja teollisuuden energiajätteen sekä kotimaisen hakkeen ja kierrätyspuun avulla. Näillä lämmönlähteillä lämmitetään jo nyt lähes 90 % vantaalaisista kiinteistöistä kodeista kouluihin. Nämä rohkeat valinnat ja investoinnit ovat johtaneet siihen, että Vantaan Energian kaukolämpö on koko maan edullisimpien joukossa ja kirkkaasti koko pääkaupunkiseudun edullisinta. Näin kiertotalouspolttoaineiden käytöstä ja fiksuista valinnoista hyötyvät myös asiakkaamme edullisen lämmön hinnan muodossa. Lue lisää: https://www.vantaanenergia.fi/me/uusiola-on-kiertotalouden-keskipiste/

Rudus – Kivipohjaiset rakennusmateriaalit kiertää 100 %

Uusiolassa sijaitseva Rudus Kierrätyksen toimipiste vastaanottaa, varastoi ja jatkokäsittelee käytöstä poistettuja kivipohjaisia rakennusmateriaaleja: betoniteollisuudesta ja rakennustyömailta syntyvää purku- ja ylijäämäbetonia sekä kallion louhinnasta ylijäänyttä louhetta. Kaikki vastaanotetut kierrätysmateriaalit jatkokäytetään 100-prosenttisesti. Materiaali hyödynnetään raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa tai siitä tehdään uusiotuotteita. Kierrätystuotteilla voidaan korvata neitseellisiä luonnonmateriaaleja sekä vähentää rakentamisessa materiaalimenekkiä.

Rakentaminen tarvitsee kiveä: ympäristökestävämpiä vaihtoehtoja saadaan valikoimaan myös kierrättämällä. Ruduksen uusiotuotteiden hiilikädenjälkeä kasvattamassa ovat kotimaisuus, betonin osalta hiilinielut sekä logistisesti järkevät kuljetusmahdollisuudet. Uusiolasta lähtee eteenpäin jo nyt hiilinegatiivisia kierrätystuotteita: betonimurskeella ja kierrätyslouheella on todennettu hiilikädenjälki. Näillä osaltaan autetaan asiakkaita pääsemään rakentamisessaan omiin ilmastotavoitteisiinsa. Ympäristö, rakennuttajat, yritykset ja asukkaat kiittää, kun voimme kulkea ympäristökestävästi rakennetuilla teillä, pihoilla ja puistoissa. Lue lisää: www.rudus.fi

 

Remeo mukana pääyhteistyökumppanina Vantaan Energian aktiivihiililaitoshankkeessa

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa aktiivihiililaitoksen, joka tuottaisi kierrätysraaka-aineesta aktiivihiiltä ja hiilineutraalia lämpöä. Raaka-aineena aktiivihiililaitoksessa on kierrätyspuu, joka tällä hetkellä hyödynnetään polttamalla energiaksi. Vantaan Energian suunnittelemassa laitoksessa puujäte käsitellään hapettomassa pyrolyysiprosessissa, jonka lopputuotteena syntyy biopohjaista aktiivihiiltä ja prosessilämpöä.

Biopohjaisen aktiivihiilen tuotanto nostaisi merkittävästi kierrätyspuujätteen kierrätysastetta ja laitoksen tuottama hiilineutraali lämpö otettaisiin talteen Vantaan Energian lämpöverkkoon, josta kaupunkilaiset saavat yhä ympäristöystävällisemmin tuotettua energiaa. Aktiivihiiltä käytetään lukuisissa käyttökohteissa muun muassa teollisuuden ja yhdyskuntien vesien ja kaasujen puhdistusprosesseissa.

Aktiivihiililaitos tuottaisi vuodessa noin 8 000 tonnia aktiivihiiltä käyttäen raaka-aineenaan noin 60 000 tonnia kierrätyspuujätettä. Laitoksessa syntyvä polttamiseen perustumaton lämpö vähentäisi pääkaupunkiseudun energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 60 000 tonnia vuodessa.  Aktiivihiililaitoksen on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2027 mennessä.

Vantaan Energian kumppanina hankekehityksessä ovat ympäristöhuoltoyritys Remeo ja monialayhtiö Berner. Aktiivihiililaitos mahdollistaisi Vantaan Energialle lisää ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa, Remeolle kestävän ratkaisun asiakkaiden kierrätyspuujätteen kierrättämiseen ja Bernerille uutta liiketoimintaa aktiivihiilen myynnissä ja jakelussa kotimaassa ja vientimarkkinoilla.

Remeo on tunnettu innovatiivisista materiaalinkierrätysratkaisuista ja tässä hankkeessa Remeo on Vantaan Energian pääyhteistyökumppani, joka toimittaa kierrätyspuumateriaalin prosessiin. Remeolle projektissa on ollut tärkeää hakea ratkaisua muuten hyödyntämiskelvottoman kierrätyspuun hyötykäyttöön. Aktiivihiililaitos on seuraava askel puujätteen kierrätyksessä ja kierrätyskelvottoman jätepuun tuottajien, suurimmaksi osaksi rakennustyömaiden, kannalta aktiivihiililaitos edesauttaa kierrätysasteen parantamista ja vastaamaan jätelain vaatimaan 70 % kierrätysasteen saavuttamiseen.

Bernerillä on jo aiempaa kokemusta muiden yhtiöiden kanssa vastaavanlaisista yhteistyökumppanuuksista, jossa Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikön vastuulla on tuotteen myynti, jakelu ja markkinointi Suomessa ja ulkomailla. Bernerin nykyisessä asiakaskunnassa useissa eri maissa on jo myös potentiaalisia asiakkaita aktiivihiilelle.

On hienoa tehdä yhteistyötä alan johtavien yritysten kanssa ja nähdä, että kiertotalous ottaa harppauksia eteenpäin ja kierrätyspuulle löytyy muita vaihtoehtoja kuin polttaminen, tiivistää Vantaan Energian Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

Remeon tavoite on Suomen CO2-päästöjen vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen ratkaisuilla, joilla pystymme auttamaan suomalaisia yrityksiä vähentämään hiilijalanjälkeä. Kierrätyspuu on merkittävin iso jätejae, jolle ei ole olemassa teollisen mittakaavan kierrätysratkaisua. Aktiivihiililaitoshankkeella on haettu nimenomaan ratkaisua tähän ongelmaan ja hanke istuu erinomaisesti Remeon strategiseen tavoitteeseen kehittää kiertotalouden ratkaisuja sekä olla johtava uusiomateriaalin tuottaja. Hanke puun biohiiltämisestä mahdollistaa rakennustyömaiden ja muiden puujätteen tuottajien kierrätysasteen merkittävän nousun ja on oikea askel kierrätykseen kelpaamattoman puun hyötykäytössä, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti toteaa.

Olemme erittäin iloisia saadessamme olla mukana yhteistyökumppanina tässä kestävää kehitystä vahvasti edistävässä hankkeessa. Vastuullisuus on Bernerillä yksi strateginen painopistealue ja tavoitteenamme on lisätä kiertotalouden osuutta liikevaihdostamme. Hanke tukee myös kansainvälistymistämme edelleen, kertoo Bernerin Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikön johtaja Mika Pirhonen.

 

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy
Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia
p. 050 529 4158

kalle.patomeri@vantaanenergia.fi

 

Remeo

Mauri Lielahti, liiketoimintajohtaja

puh. 050 598 8158

mauri.lielahti@remeo.fi

Berner Oy
Mika Pirhonen, liiketoimintajohtaja
puh. 040 831 3451
mika.pirhonen@berner.fi

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä, sähköä ja energiatehokkuuspalveluita. Mahdollistamme asiakkaillemme sujuvan arjen ilmastoystävällisillä, jatkuvasti kehittyvillä palveluilla.

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien energiaratkaisujen löytämiseen. Luovumme fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja etenemme kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. www.vantaanenergia.fi

Remeo

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Remeo kehittää ja investoi uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja Remeon missiona on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon Remeo tarjoaa markkinan parhaat ratkaisut.

Remeon liikevaihto vuonna 2021 oli 92milj.€. Remeo toimii valtakunnallisesti ja työllistää yli 400 kiertotalousammattilaista.

www.remeo.fi

Berner

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen neljän liiketoiminta-alueen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotteet ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Konsernimme liikevaihto vuonna 2021 oli 417,7 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 800 henkilöä. Pääkonttorimme, tutkimus- ja kehitysyksikkömme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Vastuullisilla toimintatavoilla on Bernerillä pitkät perinteet ja vastuullisuus kiteytyy vahvasti myös kaiken tekemisemme ytimeen eli huomisen puolustamiseen – toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää #huomisenpuolustaja. Lisätietoja: berner.fi

Remeon kasvutarina jatkuu – selvitystyö rakennusjätteen käsittelyn modernisoimiseksi Tampereella aloitetaan

”Olemme saaneet hyviä tuloksia Vantaalla toimivalla käsittelylaitoksellamme, joka käyttää huipputeknologiaa materiaalien lajittelussa. Haluamme skaalata hyväksi todettuja ratkaisujamme valtakunnallisesti ja tuoda erinomaisia kierrätystuloksia yhä laajemman asiakaskunnan saataville”, Remeon jalostuksen liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Osana selvitystyötä Remeo käynnistää myös ympäristöluvan päivittämisen suunniteltujen kokonaisuuksien mukaiseksi.

Investoinnilla vaikutus koko rakennusalan kierrätyksen tehostumiseen

Mahdollinen investointi kehittäisi koko rakennusalan kierrätystä sekä vaikuttaisi positiivisesti ilmastopäästöjen vähentämiseen.

Remeon Vantaan teollisella kierrätyslaitoksella materiaalia lajittelevat tekoälyä käyttävät robottikädet sekä optiset erottelijat, joiden avulla on päästy lähes 72 prosentin kierrätysasteeseen rakennusjätteen lajittelussa. Tämä ylittää lainsäädännön vaatiman minimitavoitteen, jonka mukaan vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä täytyy kierrättää materiaalina energiana polttamisen sijaan.

Laitos on Euroopan edistyksellisin ja sen käsittelykapasiteetti on ennakoitua tehokkaampi, jonka takia Remeo käynnisti keväällä ympäristöluvan mukaisen kapasiteetin kaksinkertaistamisen.

”Vantaan laitoksemme pysty käsittelemään yli 70 prosenttia pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätteistä, jotka ennen on siirtokuormattu maan rajojen ulkopuolella. Aloitimme selvitys- ja suunnittelutyön Pirkanmaan käsittelytoiminnan kehittämiseksi saman ideologian ja konseptin mukaiseksi. Kun jätettä käsitellään paikallisesti, niin saadaan merkittäviä ilmastovaikutuksia myös logistiikan myötä”, summaa Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

Yrityskaupan myötä kasvanut kapasiteetti ja entistä vahvempi valtakunnallinen toimija

Remeo osti Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminnan kesäkuussa 2022 vahvistaen käsittelytoimintaansa erityisesti Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Deletellä on historia erityisesti rakennus- ja purkujätteiden vastaanottamisessa ja käsittelyssä ja kaupan myötä Remeo positioitui rakennus- ja purkujätteen käsittelyn markkinajohtajaksi.

Yrityskaupan myötä Remeo yhdistää oman innovatiivisen käsittelyideologiansa Deleten jäteosaamiseen ja vahvaan käsittelytoimintaan erityisesti Pirkanmaalla.

”Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton”, kertoo Johan Mild.

 

Lisätietoa Remeon Vantaan kierrätyslaitoksesta:

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu muun muassa älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Tutustu Remeon käsittelylaitokseen: https://kampanja.remeo.fi/virtuaalikierros.

 

Lisätietoja:

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi

Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyy Remeo-konsernin omistukseen

Palvelemme entisiä Delete Ympäristöpalveluiden asiakkaita numerossa 010 5404400 ma-pe klo 7:30-16:00.

 

Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyi Remeo-konsernin omistukseen

Delete Ympäristöpalvelut Oy on myyty suomalaiselle Remeo-konsernille. Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta kokonaisuudessaan siirtyi Remeo konsernin omistukseen 30.6.2022 alkaen.

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n operatiivinen toiminta jatkuu normaalisti omistuksen siirtyessä osaksi teollista ja vakavaraista Remeo-konsernia, joka on jätteenkäsittelytoiminnassa Euroopan edelläkävijä. Yrityskauppa ei edellytä toimenpiteitä Delete Ympäristöpalveluiden asiakkailta tai sidosryhmiltä.

Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n asiakkaita palvellaan yhä laajemmalla valikoimalla kiertotalouden palveluita.

” Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton. Toivotamme myös Deleten henkilöstön osaksi Remeon tiimiä ”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

Entistä vahvempi kiertotalouden kumppani

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon käsittelylaitosverkostoa. Laajemman laitosverkoston kautta vastaanottopaikkojen tarjonta laajenee ympäri Suomen luoden tehokkuutta ja päästövähennyksiä asiakkaille.

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu muun muassa älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Olemme iloisia siitä, että saamme tarjota yhä laajemmin parempaa kierrätysastetta ja tehokkaampaa materiaalinkäsittelyä. Tästä hyötyy asiakkaiden lisäksi myös Suomen rakennusjätteen kierrätysaste – mitä suurempi määrä materiaalia kiertää kierrätyslaitoksemme kautta, sitä parempi on koko alan kierrätysaste ja sitä enemmän puhtaampaa uusiomateriaalia voimme tuottaa”, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti summaa.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Tutustu Remeon käsittelylaitokseen: https://kampanja.remeo.fi/virtuaalikierros.

Kiertotalousosaaminen ja sen toteuttaminen osana asiakkaidemme arkea kuuluu tiiviisti Remeon liiketoimintaan. Remeon vankka kiertotalousosaaminen ja korkea kierrätysaste ovat Delete Ympäristöpalvelut Oy:n asiakkaiden käytössä.

 

Tietoa Remeosta:

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista.

www.remeo.fi

Remeo osti Delete Ympäristöpalvelut ja positioituu markkinajohtajaksi rakennusjätteen käsittelyssä

Vantaalle viime vuonna avattu teollinen käsittelylaitoksemme vaihtaa pykälää isommalle ja kierrättää rakennus- ja purkujätettä markkinoiden parhaalla kierrätysasteella. Deleten asiakkaat pääsevät kierrätyslaitoksemme piiriin ja nostamme siten Deleten asiakkaiden kierrätysastetta ja luomme päästövähennyksiä mm. logistiikkaa optimoimalla. Alan kierrätysaste parantuu merkittävästi”, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Remeo avasi Vantaalle 2021 Euroopan edistyksellisemmän materiaalinkierrätyslaitoksen, joka on herättänyt mielenkiintoa ulkomaita myöten. Laitosmaisella käsittelyllä täydennetään syntypaikkalajittelua ja parannetaan yritysten kierrätysastetta. Käsittely perustuu mm. älyteknologiaan ja robottikäsiin, jotka lajittelevat materiaalit ihmisiä tehokkaammin ja tarkemmin. Lopputuotteena tuotetaan entistä puhtaampia uusiomateriaaleja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Laitoksella käsitellään rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Käsittelylaitokselle on haettu ympäristöluvan kaksinkertaistamista keväällä, sillä laitos on ennakoitua tehokkaampi ja pystyy käsittelemään 250 000 t rakennusteollisuuden ja 120 000 t kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Olemme iloisia siitä, että saamme tarjota yhä laajemmin parempaa kierrätysastetta ja tehokkaampaa materiaalinkäsittelyä. Tästä hyötyy asiakkaiden lisäksi myös Suomen rakennusjätteen kierrätysaste – mitä suurempi määrä materiaalia kiertää kierrätyslaitoksemme kautta, sitä parempi on koko alan kierrätysaste ja sitä enemmän puhtaampaa uusiomateriaalia voimme tuottaa”, Lielahti summaa.

 

Remeon kapasiteetti kasvaa

Remeo tiedotti 23.6.2022 Delete Ympäristöpalvelut Oyn:n osakekannan ostosta. Kauppa viimeisteltiin 30.6.2022, jolloin liiketoiminta siirtyi Remeon omistukseen.

Delete Ympäristöpalvelut Oy on nyt osa teollista ja vakavaraista Remeo-konsernia, joka on materiaalin kierrätyksessä Euroopan edelläkävijä ja yksi merkittävämpiä ympäristöhuoltoalan yrityksiä Suomessa.

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon kattavaa käsittelylaitosten verkostoa kasvattaen Remeon kapasiteettia vastaanottaa ja käsitellä materiaalia. Päästövähennyksiä saavutetaan logistiikkaa optimoimalla laitosverkoston kasvaessa. Erityisesti toiminta pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaan alueella vahvistuu.

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n osto on osa Remeon kasvustrategiaa ja vahvistaa maantieteellistä peittoamme ja monipuolistaa palvelutarjontaamme. Kaupan myötä kasvatamme lisäksi jo entuudestaan vahvaa rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaamme”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

 

Lisätietoja:

Mauri Lielahti, liiketoimintajohtaja Remeo, +358505988158, mauri.lielahti@remeo.fi

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi

Haastattelu- ja materiaalipyynnöt:

Piia Vilja, Head of Marketing and Communications Remeo, +358447114825, piia.vilja@remeo.fi

 

Tietoa Remeosta:

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut.

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista.

www.remeo.fi

Tietoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:sta:

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta keskittyy kierrätyspalveluihin ja on osa Delete konsernia. Delete Ympäristöpalvelu Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 25milj.€ ja sillä on 7 toimipistettä sekä yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Suurimmat asiakasryhmät ovat teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt ja kiinteistökehittäjät.

Remeo ostaa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n

Remeo on sopinut ympäristöhuoltoyhtiö Delete Ympäristöpalvelut Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Kauppa on suunniteltu toteutuvaksi 29.6.2022. Yritysoston myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta kokonaisuudessaan siirtyy Remeo-konsernin omistukseen.  

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n osto on osa Remeon kasvustrategiaa ja vahvistaa maantieteellistä peittoamme ja monipuolistaa palvelutarjontaamme. Kaupan myötä kasvatamme lisäksi jo entuudestaan vahvaa rakennus- ja purkujätteen käsittelytoimintaamme”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild. 

Kaupan myötä Delete Ympäristöpalvelut Oy siirtyy osaksi teollista ja vakavaraista Remeo-konsernia, joka on materiaalin kierrätyksessä Euroopan edelläkävijä ja yksi merkittävämpiä ympäristöhuoltoalan yrityksiä Suomessa.  

Tarjoamme kaupan myötä Deleten asiakkaille laajemman vastaanottoverkoston ja monipuolistamme ja parannamme palvelutarjontaa. Vantaalle viime vuonna avattu käsittelylaitoksemme on Euroopan edistyksellisin ja käsittelee yritysten jätteitä puhtaiksi uusiomateriaaleiksi, nostaen samalla Deleten asiakkaiden kierrätysastetta. Remeon nykyisille asiakkaille tarjoamme oston myötä uusia palveluita sekä laajemman alueellisen peiton. Odotamme myös innolla, että saamme toivottaa Deleten henkilöstön osaksi Remeon tiimiä”, Johan Mild summaa.    

Deleten käsittelylaitokset tulevat osaksi Remeon kattavaa käsittelylaitosten verkostoa kasvattaen Remeon kapasiteettia vastaanottaa ja käsitellä materiaalia. Päästövähennyksiä saavutetaan logistiikkaa optimoimalla laitosverkoston kasvaessa. Erityisesti toiminta pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaan alueella vahvistuu.  

 

Lisätietoja: 

Johan Mild, toimitusjohtaja Remeo, +358403013004, johan.mild@remeo.fi  

Haastattelu- ja materiaalipyynnöt: 

Piia Vilja, Head of Marketing and Communications Remeo, +358447114825, piia.vilja@remeo.fi 

 

Tietoa Remeosta: 

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Kehitämme ja investoimme uusiin kiertotalouden ratkaisuihin, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Kiertotalous on merkittävässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Jätteiden muuntaminen uusiomateriaaliksi on arvoketjun kriittisin ja haastavin vaihe, johon tarjoamme markkinan parhaat ratkaisut.  

Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 92milj.€. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme 400 kiertotalousammattilaista.  

www.remeo.fi 

 

Tietoa Delete Ympäristöpalvelut Oy:sta: 

Delete Ympäristöpalvelut Oy:n liiketoiminta keskittyy kierrätyspalveluihin ja on osa Delete konsernia. Delete Ympäristöpalvelu Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 25milj.€ ja sillä on 7 toimipistettä sekä yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Suurimmat asiakasryhmät ovat teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt ja kiinteistökehittäjät.  

Uusiola on kiertotalouden keskipiste

Kiertotalousyritykset Vantaan Energia, Remeo ja Rudus muodostavat kiertotalouden keskipisteen – Uusiolan. Toimijoita yhdistää yhteinen sijainti sekä se, että se, että ne toiminnallaan edistävät kiertotaloutta ja kunnioittavat luonnonvaroja. Alueella tehdään jätteestä sähköä ja lämpöä sekä kierrätykseen tulevista materiaaleista tuotetaan uusioraaka-aineita ja -tuotteita.

Vantaan Energia antaa Uusiolassa kotitalouksien sekä kaupan ja teollisuuden jätteille uuden elämän sähkönä ja lämpönä. Remeo jatkojalostaa jätteistä uusiomateriaalia ja palauttaa sen kiertoon eteenpäin älyteknologian avulla. Rudus puolestaan kierrättää kivipohjaiset tuotteet 100 prosenttisesti rakennustuotteiden raaka-aineiksi sekä uusiotuotteiksi.

Huipputeknologiaa ja tulevaisuuden työpaikkoja

Älyteknologia, modernit ratkaisut, investoinnit ja innovatiivisuus kuvaavat Uusiolaa. Mikä ennen oli roskaa, on tänä päivänä raaka-ainetta ja valuuttaa. Kiertotalous on mielenkiintoinen ja kasvava ala. Lähivuosille Uusiolaan onkin jo tehty investointipäätöksiä.

Investoinnit tarkoittavat lisää työpaikkoja ja sitä mukaa myös alueen kehittymistä. Kun Uusiola kehittyy, se tarkoittaa, että ympäristö voi paremmin. Kaikki voittavat.

Yhdessä olemme vahvempia ja maailma muuttuu nopeammin kohti parempaa.

”Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä ja nopeita toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Vahvalla kiertotalousosaamisellamme ja huipputeknologialle se onnistuu. Yhdessä olemme vahvempia.”- Vantaan Energia, Remeo ja Rudus 

Lue lisää täältä.

 

Pääsiäisen jätekuljetuksissa poikkeavat ajoaikataulut

Pääsiäisviikoilla arkipyhät aiheuttavat muutoksia ajoaikatauluihin. Normaali ajopäivä saattaa pyhien vuoksi muuttua päivällä tai kahdella.

Jätteen keräilyvälineellä on aina tietty suunniteltu ajopäivä ja puhumme suunnitellusta ajopäivästä siksi, että esim. arkipyhät ja keliolosuhteet saattavat siirtää tyhjennystä +/- 1 päivää.

Pääsiäisen aikana muutosta saattaa tulla useampikin päivä, sillä viikoille osuu useampia pyhäpäiviä. Myös kunnan järjestyslaki määrittää omalta osaltaan sen, miten jätteitä saa pyhien aikaan kerätä.

Kiirastorstaina asiakaspalvelumme myös sulkeutuu klo 15.00.

 

Tuemme Ukrainaa ja lopetamme yhteistyön venäläisomisteisten yhtiöiden kanssa

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuen lopetamme palveluiden ostamisen venäläisomisteisilta yhtiöiltä. Tähän kuuluvat muun muassa markkinointiyhteistyöt sekä polttoaineostot venäläisomisteisilta yrityksiltä.