Tapahtumat

Ei ole leikin asia jos jätehuolto ei pelaa. Me varmistamme, että tapahtumissa viihtyminen ei jää pelkäksi roskapuheeksi. Siistiin palvelupakettiimme kuuluvat jätehuolto- ja wc-palvelut.

 

Mikä on Siisti Tapahtuma?

Siisti Tapahtuma tarjoaa tapahtumajärjestäjille keinon tapahtumien ympäristövaikutusten huomioimiseen ja ehkäisemiseen. Huomioitavia kokonaisuuksia ovat wc- ja jätehuolto sekä materiaalivirrat.

 

Suunnittelu

Tapahtumien suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat rakentamisesta ja jätehuollosta. Tärkeintä näiden vaikutusten vähentämisessä on hyvä suunnittelu ja ekologisten kriteereiden laadinta. Tapahtumalle on syytä tehdä jätehuoltosuunnitelma, jonka lähtökohtana on jätteen synnyn ehkäisy. Keskeistä on materiaalivirtojen tutkiminen ja etukäteissuunnittelu. Asiantuntijamme on apunasi suunnitelman laatimisessa.

Kun tapahtuman keräilyvälineiden tyhjennykset ja jätteiden kuljetusmatkat on hyvin suunniteltu ja optimoitu, turhalta ajolta vältytään. Annamme tapahtumajärjestäjille lajittelukoulutusta, jotta lajittelu helpottuu. Lajitteluastioita lisäämällä kiinnitetään yleisön huomio tapahtuman ympäristövaikutuksiin. Sopimuskauden aikana tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää ja kasvattaa kierrätettävien jätteiden hyödyntämisastettä.

 

Raportointi auttaa

Tapahtumajärjestäjällä on mahdollisuus saada käyttöönsä nettiraportointi, josta voi seurata jätejakeita ja -painoja. Raportointi soveltuu erityisesti pitempiaikaisille tapahtumille, jolloin voidaan seurata vuosittain jätemäärien ja –laatujen kehitystä. Raportin voi myös toimittaa viranomaisille jätehuoltosuunnitelman osana.

Lajittelu tehdään tapahtumissa asiakkaille mielekkääksi. Kierrättäminen on tätä päivää, siitä voidaan kertoa myös huumorin keinoin. 

 

Yhteistyön eteneminen

Asiantuntijamme tutustuu yhdessä tapahtumajärjestäjän kanssa alueeseen ja avustaa jätehuoltosuunnitelman laatimisessa. Tarjoamme lajitteluohjeistusta tapahtuman järjestäjille - viihtyisissä jätepisteissä on selkeä ohjeistus, joilla ohjataan asiakkaita lajittelemaan jätteensä oikein. Jäteastiat ovat huomiota herättäviä ja tarkoituksenmukaisia. Tapahtuman jälkeen käydään toteuma läpi yhdessä järjestäjän kanssa, jolloin voidaan myös miettiä seuraavan tapahtuman osalta mahdollisia parannuksia.

 

Tarjoamme

  • Kokonaisratkaisua tapahtuman jäte- ja WC-huollolle
  • Säännöllisen raportoinnin
  • Henkilöstölle lajittelukoulutuksen
  • Tarkoitukseen sopivat keräysvälineet ja selkeät lajittelumerkinnät
  • Lain tavoitteiden täyttymisen

Ympäristöraportointi

Olemme kuulleet asiakkaidemme toiveet ja uudistaneet raportointiamme.

Lue lisää
Siirry ympäristöraportointiin

 

Puhdas Nolla

Kustannustehokas keino yrityksen ympäristövastuun kantamiseen

 

Lue lisää

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä