Helsinki

Katso Viikin yhteystiedot

 

  • Toiminta alkanut 2008
  • Laitos ottaa vastaan ja käsittelee erilaisia jätejakeita, jotka ohjataan materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Rakennusjätteestä erotetaan kaikki hyödynnettävä, puu, metalli, pahvi, muovi ja kiviaines. Puu murskataan, metalli menee uudelleen käyttöön, pahvi ja muovi energiajakeeksi ja kiviaines hyötykäyttöön. Talkoojätteestä erotellaan hyödynnettävät jakeet. Lisäksi jälleenkuormataan sekajätettä, osa menee kaatopaikalle ja osa energiakäyttöön.
  • Vastaanotto myös pakatulle biojätteelle sekä sivutuoteluokka 3:sen eläinperäisille jätteille.
  • Laitoksen kapasiteetti on 128 000 tn/vuosi.
  • Viikin laitoksella on käynnistetty vuonna 2010 pilottihanke, siellä rakennus- ja purkujätettä lajittelee maailman ensimmäinen toimiva robotiikkaan perustuva kierrätysjärjestelmä, ZenRobotics Recycler. Järjestelmä lajittelee metallin, energiajakeen ja kiviaineksen.
  • Loppuvuodesta 2013 Viikin 2. laitos valmistui. Uudella laitoksella on maailman ensimmäinen tekoälyyn pohjautuva multirobottilinjasto. Lue lisää yhteistyöstämme Zenrobotics Oy:n kanssa.

Ympäristöraportointi

Olemme kuulleet asiakkaidemme toiveet ja uudistaneet raportointiamme.

Lue lisää
Siirry ympäristöraportointiin

 

Puhdas Nolla

Kustannustehokas keino yrityksen ympäristövastuun kantamiseen

 

Lue lisää

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä