Puu

Puuta jää eniten hyödyntämättä metsien hakkuutähteistä. Tämä puujae ei kuitenkaan ole lainsäädännöllisessä mielessä jätettä, eikä sitä lasketa siten esimerkiksi valtakunnallisen jätesuunnitelman piiriin. Suurin varsinaisen puujätteen tuottaja on puunjalostusteollisuus, joka hyödyntää syntyvän puujätteen tehokkaasti energiantuotannossa. Talonrakennustoiminta tuottaa puujätettä rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä. Myös puusepän- ja huonekaluteollisuudessa syntyy erityyppistä puujätettä. Yleisin puujätteen hyödyntämismuoto on energiantuotanto. Puujäte käytetään polttoaineena esim. teollisuuden lämpövoimaloissa. Toinen, mutta vähäisempi hyödyntämistapa on saneerauskohteissa syntyvän purkujätteen uudelleenkäyttö.

Lataa jäteastiatarra tästä.

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä